Plastics Europe: katalizator zmian branży tworzyw sztucznych

Plastics Europe: katalizator…

Rozmowa z dr inż. Anną Kozerą-Szałkowską, dyrektor zarządzającą Plastics Europe Polska.

Jest pani związana z Plastics Europe Polska od początku istnienia Fundacji, czyli od 2007 r. Natomiast od początku bieżącego roku stoi pani na jej czele, sprawując funkcję dyrektor zarządzającej. Czy możemy pokusić się już o wstępne podsumowanie tego okresu działalności Fundacji?

Rzeczywiście, objęcie przeze mnie roli dyrektor zarządzającej Plastics Europe Polska przypadło na czas wyjątkowo interesujący i pełen zupełnie nowych wyzwań. Wcześniejsze doświadczenie i znajomość organizacji oczywiście okazały się dużym atutem w zarządzaniu Fundacją w nowych warunkach. Mimo wielu wyzwań dla biznesu, w tym branży tworzyw sztucznych, wynikających z pandemii, legislacyjna agenda pozostała bardzo napięta. Wypełniając swoją rolę, monitorowaliśmy zachodzące zmiany i zajmowaliśmy stanowiska w tematach kluczowych dla naszego biznesu.

Zagadnienia związane z rolą i znaczeniem tworzyw sztucznych w zrównoważonym rozwoju, dyskusja wokół ochrony środowiska i zmian klimatu, to od wielu lat nasze priorytety. W tym roku wiele uwagi poświęciliśmy innowacyjnym rozwiązaniom, dzięki którym nasza branża może w znaczący sposób przyczynić się do stawienia czoła wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości. W licznych wydarzeniach, takich jak panele dyskusyjne, konferencje czy webinaria, podkreślaliśmy m.in. rolę i potencjał recyklingu chemicznego w realizacji ambitnych celów środowiskowych Unii Europejskiej. Zwracaliśmy także uwagę na konieczność zachęt finansowo-legislacyjnych dla rozwoju innowacyjnych technologii. Idea zrównoważonego rozwoju, która jest podstawą wszystkich inicjatyw, dla naszej branży od wielu lat jest siłą napędową dla tworzenia innowacji. W tym roku wyraziliśmy to także prezentując nową identyfikację wizualną stowarzyszenia, która podkreśla skupienie różnych podmiotów wokół wspólnego celu.
Stałe miejsce w naszej działalności mają kampanie edukacyjno-społeczne, w tym „Plastik nie do pieca, piec nie do plastików”. To kampania skierowana do mieszkańców gmin, które zmagają się z problemem smogu w wyniku spalania odpadów w paleniskach domowych. Przygotowaliśmy i udostępniliśmy za darmo materiały edukacyjne, które dodatkowo promowaliśmy w środkach komunikacji miejskiej wielu miast w Polsce. Natomiast nasza inicjatywa Recykling Rejs obchodziła w tym roku swoje 10-lecie. Z tej okazji zorganizowaliśmy z partnerami 18 akcji zbierania śmieci nad rzekami, jeziorami i nad Bałtykiem, podczas których zebrano aż 250 ton śmieci. Uświadamia nam to, jak ważna jest długoterminowa edukacja w obszarze segregacji odpadów. Z powodzeniem realizowaliśmy także nasz flagowy projekt edukacyjny „Plastek i jego zaczarowane pudełko”. W tym roku na stronie www.eksperymentyplastka.pl pojawiły się lekcje online, które promują właściwe postawy ekologiczne w kontekście tworzyw i ich odpadów.

zdjecie-anna-kozera-szalkowska
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska

Podczas konferencji prasowej, rozpoczynającej tegoroczne targi Plastpol, zaprezentowała pani raport Fundacji, w którym przedstawione zostały aktualne dane rynkowe oraz przegląd najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce i Europie. Co wynika z tego dokumentu?

Raport jest naszą cykliczną publikacją, którą podsumowujemy rynek i działalność Fundacji w minionym roku. Tym razem zdecydowaliśmy się podsumować dłuższy okres, by nakreślić wpływ pandemii na branżę tworzyw sztucznych w Polsce i Europie. Choć nie można powiedzieć, że pandemia się skończyła, to na pewno biznes jakoś dostosował się do nowej sytuacji. Ważne, że nie sprawdziły się ubiegłoroczne obawy o spadki prognoz – branża tworzyw sztucznych w Polsce, intensywnie rozwijająca się od ponad dwóch dekad, całkiem dobrze poradziła sobie z wyzwaniami pandemii. Przede wszystkim firmy utrzymały stabilny poziom zatrudnienia, co w kontekście kryzysu, z jakim borykają się wszystkie branże, ma ogromne znaczenie. Według najnowszych dostępnych danych, w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. produkcja w sektorze wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wykazała wyraźny wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do okresu przed pandemią. Niektóre branże pokrewne, takie jak przemysł motoryzacyjny, odradzają się bardzo powoli, ale wydaje się, że dla branży tworzyw sztucznych w Polsce rok 2021 może okazać się nie gorszy niż rok poprzedni.
Ponadto bardzo optymistycznym efektem jest rosnące saldo wymiany zagranicznej wyrobów z tworzyw sztucznych – w minionym roku wyniosło 960 tys. ton. Jest to z pewnością efekt systematycznego wzrostu inwestycji krajowych i zagranicznych w moce i nowoczesne technologie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, które obserwujemy w Polsce od kilku lat.

W naszym raporcie, oprócz danych rynkowych i przeglądu działalności, przedstawiamy także najbardziej istotne zagadnienia związane z funkcjonowaniem branży. W tegorocznym raporcie polecam m.in. rozdział o biosurowcach i biotworzywach. Zagadnienia te cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród konsumentów i ekologów, którzy z biotworzywami wiążą duże nadzieje w kontekście realizacji celów GOZ. W raporcie przypominamy, że mówiąc „biotworzywo” musimy wiedzieć, jaki dokładnie materiał mamy na myśli; czy biopochodny, czy biodegradowalny, czy jeden i drugi. Piszemy o różnicach we właściwościach i specyfice tych produktów w całym cyklu życia, również w fazie odpadowej. Bardzo polecam zainteresowanym lekturę raportu, który dostępny jest na naszej stronie www.plasticseurope.org.

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska

Reportaże

Forum