Platforma 3DExperience od Dassault Systèmes wykorzystana w firmie Batz Group

Platforma 3DExperience od…

Firma Dassault Systèmes ogłosiła, że Batz Group, dostawca produktów i usług dla branży motoryzacyjnej, wdrożyła platformę 3DExperience. Batz Group, klient Dassault Systèmes od wielu lat, podjęła decyzję o migracji wszystkich aplikacji do platformy w celu poprawy procesów biznesowych i zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym. 

W obliczu rozwoju nowych technologii w branży transportowej i mobilności oraz rosnącej złożoności pojazdów, dostawcy - tacy jak Batz Group - muszą szukać sposobów na poprawę swoich kompetencji i zasobów w zakresie dostarczania nowoczesnych matryc i systemów największym producentom OEM z całego świata. Firma Batz Group będzie używać rozwiązania branżowego „Bid to Win” bazującego na platformie 3DExperience, które pozwoli poprawić zwinność biznesową i poziom kontroli nad procesami, jakość i bezpieczeństwo oprzyrządowania i systemów motoryzacyjnych oraz skrócić czas wprowadzania produktów na rynek. 

Firma Batz Group może zintegrować zarządzanie projektami w ramach jednej platformy cyfrowej, eliminując w ten sposób bariery dzielące interesariuszy z poszczególnych działów i pozwalając im pracować szybciej i efektywniej. Poszczególne zespoły mogą bezpiecznie współpracować w czasie rzeczywistym w całym cyklu życia produktu. Platforma zapewnia także dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian projektowych, danych produktów i wymagań oraz pozwala wymieniać się nimi z klientami i dostawcami zaangażowanymi w projekt. 

- Rynek dostawców staje się coraz bardziej konkurencyjny, dlatego zdecydowaliśmy się zintegrować zarządzanie dokumentacją, projektami CAD, listami materiałowymi i projektami w ramach platformy 3DExperience firmy Dassault Systèmes - mówi Jose Angel Fernandez Gutiérrez, menedżer ds. CAD/CAM i PLM w Batz Group. - Po wdrożeniu platformy zauważyliśmy znaczącą poprawę w postaci m.in.: większej liczby zamówień, szybszego dostępu do danych projektowych, krótszych cyklów produkcyjnych i ograniczenia ryzyka niższej jakości produktów lub przekroczonych kosztów produkcji. Możemy teraz szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek.

- Dostawcy z sektora motoryzacyjnego mają doskonałe warunki do rozwoju, jednak rosnąca konkurencja globalna i dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów sprzyjają tylko tym, którzy są gotowi na nowe wyzwania – mówi Laurence Montanari, wiceprezes ds. transportu i mobilności w Dassault Systèmes. - Platforma 3DExperience pozwala takim dostawcom, jak Batz Group, sprostać wyzwaniom branżowym i przekuć szanse na korzyści.


Czytaj więcej:
Druk 3D 214

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska

Reportaże

Forum