Po dobrych wynikach w III kw. Lanxess umacnia swoja pozycję

W segmencie Performance Chemicals sprzedaż spadła o 8,5%, tj. do poziomu 334 mln EUR. Dla porównania w poprzednim roku ten wskaźnik wynosił 365 mln EUR. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 18,5% względem poprzedniego roku (65 mln EUR) i wyniósł 53 mln EUR. Zyski zmniejszyły się ze względu na słabsze wyniki jednostki działającej w zakresie rudy chromu. Przyczyną tego były między innymi strajki, sprzedaż jednostki działającej w zakresie ditlenku chloru w ramach jednostki Material Protection Products oraz niższe wolumeny sprzedaży pigmentów na potrzeby budownictwa. Z tego powodu marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych spadła z 17,8% do 15,9%.

W segmencie Engineering Materials sprzedaż wzrosła o 12,6% i wyniosła 394 mln EUR. Dla porównania rok wcześniej ten wskaźnik wyniósł 350 mln EUR. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł znacznie – aż o 9,4%, osiągając poziom 70 mln EUR w porównaniu do 64 mln EUR odnotowanych rok wcześniej. Do tego wyniku przyczyniła się w szczególności jednostka High Performance Materials dzięki większym wolumenom sprzedaży i wyższym cenom. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 17,8% i była nieznacznie niższa niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku (18,3%).

Źródło: Lanxess AGLANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A

Reportaże

Forum