Po dobrych wynikach w III kw. Lanxess umacnia swoja pozycję

Po dobrych wynikach w III… Po dobrych wynikach odnotowanych w trzecim kwartale producent specjalistycznych środków chemicznych koncern Lanxess potwierdza swoje prognozy na rok 2018. Koncern nadal oczekuje, że wzrost zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych sięgnie górnego przedziału określonego w prognozie przewidującej wzrost od 5% do 10% w ujęciu rocznym. W poprzednim roku porównywalna wartość zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła ok. 925 mln EUR.

- Odrobiliśmy pracę domową i skutecznie umocniliśmy pozycję koncernu Lanxess w ostatnich latach. W związku z tym wierzymy, że pomimo niesprzyjających warunków wynikających z sytuacji gospodarczej i niepewności geopolitycznej uda nam się zrealizować prognozy - podkreślił Matthias Zachert, Prezes Zarządu koncernu Lanxess.

W trzecim kwartale 2018 roku sprzedaż wzrosła o 4,4% i osiągnęła wartość ok. 1,79 mld EUR, głównie z powodu wyższych cen sprzedaży. W poprzednim, pomyślnym roku koncern Lanxess osiągnął wyniki sprzedaży na poziomie 1,71 mld EUR. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 1,5% i wyniósł 277 mln EUR w porównaniu do 273 mln EUR odnotowanych w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Pozytywny wpływ na wysokość zysku miały wyższe ceny sprzedaży, synergie wynikające z przejęcia spółki Chemtura oraz wkład amerykańskiej jednostki działającej w zakresie dodatków fosforowych, którą koncern nabył od Solvay na wiosnę. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych pozostała na dość wysokim poziomie i wyniosła 15,5%. Dla porównania w analogicznym kwartale ubiegłego roku wskaźnik ten wyniósł 16,0%.

Zysk netto z działalności kontynuowanej wzrósł znacznie - z 55 mln EUR w zeszłym roku do 80 mln EUR obecne. W analogicznym kwartale 2017 roku na zysk netto wpływ miały nadzwyczajne wydatki związane z konsolidacją sieci produkcyjnej.

Segment Specialty Additives osiąga najwyższe zyski

W III kwartale 2018 roku sprzedaż w segmencie Advanced Intermediates wyniosła 534 mln EUR, co oznacza wzrost o 11,0% względem analogicznego kwartału poprzedniego roku (481 mln EUR). Podobnie jak w poprzednim roku zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł 87 mln EUR. Wysokie wyniki jednostki Advanced Industrial Intermediates zrekompensowały stale niski popyt ze strony przemysłu rolnego na produkty jednostki Saltigo. Dzięki temu marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła 16,3%; dla porównania w poprzednim roku wskaźnik ten wyniósł 18,1%.

W segmencie Specialty Additives sprzedaż wzrosła o 4,6%, tj. do poziomu 502 mln EUR. Dla porównania rok wcześniej było to 480 mln EUR. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł 93 mln EUR, co oznacza 20,8-procentowy wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku, w którym zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniósł 77 mln EUR. Oznacza to, że segment Specialty Additives po raz pierwszy w historii wniósł najwyższy wkład w zysk EBITDA koncernu jako całości. Główną przyczyną tego wzrostu zysków były synergie wynikające z przejęcia spółki Chemtura oraz wkład amerykańskiej jednostki działającej w zakresie dodatków fosforowych, którą koncern nabył od Solvay. Marża EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych wyniosła w tym segmencie 18,5% i była znacznie wyższa niż w poprzednim roku (16,0%).
LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A