Podsumowanie Programu Vinyl 2010

Podsumowanie Programu Vinyl 2010
Europejski przemysł polichlorku winylu wypełnił dziesięcioletnie cele zrównoważonego rozwoju. Oficjalnie zaprezentowano raport końcowy z postępu prac dobrowolnego zobowiązania Vinyl 2010, który wskazuje na osiągnięcia i przekroczenie celów we wszystkich dziedzinach.

O zakończeniu programu Vinyl 2010 informowaliśmy w naszym serwisie kilka tygodni temu. Teraz poznaliśmy już szczegóły raportu końcowego z postępu prac programu Vinyl 2010. Program ten został ogłoszony w 2000 r. na okres 10 lat jako dobrowolne zobowiązanie służące do wzmocnienia zrównoważonej produkcji i stosowania PVC.

Opublikowany 12 kwietnia raport zwraca uwagę na ogromny postęp dokonany przez przemysł w ciągu ostatniej dekady w dziedzinie gospodarki odpadami, innowacyjnych technologii recyklingu, zobowiązań wobec udziałowców i odpowiedzialnego korzystania z dodatków do tworzyw. W bieżącym roku zostanie ogłoszone nowe zobowiązanie przemysłu dotyczące zrównoważonego rozwoju. Wymagać ono będzie stałego wsparcia uczestników łańcucha wartości PVC oraz innych interesariuszy w sektorze publicznym i prywatnym.

Podsumowanie Programu Vinyl 2010


Wśród osiągnięć programu Vinyl 2010 szczególnie warte podkreślenia są te związane ze zbiórką i recyklingiem polichlorku winylu. W 1999 r. w Europie nie było infrastruktury do recyklingu tego tworzywa i przez wielu zostało ono odrzucone jako materiał nienadający się do ponownego wykorzystania. Obecnie, jak wskazują wyniki audytu, w samym tylko 2010 r. aż 260842 ton poużytkowych odpadów PVC nie objętych regulacjami prawnymi zostało poddane recyklingowi poprzez sieć firm recyklingowych i realizujących program Vinyl 2010 w całej Europie. Ilości te znacznie przekraczają założenia początkowe dla 2010 roku, tj. dodatkowe 200 tysięcy ton.

Przewodniczący programu Vinyl 2010, Josef Ertl, prezentując raport powiedział: - Program Vinyl 2010 osiągnął widoczny sukces i jest to doskonały przykład praktycznego funkcjonowania samoregulacji przemysłu. Nie będzie przesadą stwierdzić, że program ten przyczynił się do zrewolucjonizowania łańcucha wartości PVC w Europie. Pozwoliło to naszej branży zachować konkurencyjność, przy jednoczesnym spełnieniu potrzeb społeczeństwa, a także znacząco wzmocniło wiarygodność polichlorku winylu i jego atrakcyjność jako materiału stanowiącego alternatywę przy zrównoważonych zakupach. Przy okazji przyczyniło się również do powstania nowego przemysłu recyklingu w całej Europie.