Podsumowanie Taropaku

Podsumowanie Taropaku
Międzynarodowe Targi Poznańskie podsumowały Taropak, czyli największą w naszym kraju wystawę dla branży opakowaniowej. Przez cztery dni w halach wystawienniczych MTP można było zapoznać się z ofertą 800 wystawców i rekordową w historii tej imprezy prezentacją firm z zagranicy.

26 edycja Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki Taropak odbywała się w dniach 15 - 18 września br. Organizatorzy reklamowali je jako największe targi branży opakowaniowej i logistycznej w Europie Środkowo - Wschodniej oraz wydarzenie doskonale rozpoznawalne w branży i kojarzone z możliwościami oceny kondycji rynku, zdobycia wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań.

Salon zgromadził firmy, których działalność związana jest z produkcją opakowań, surowców i maszyn oraz magazynowaniem i działaniami logistycznymi.

W ramach ekspozycji na 20 tys. mkw. swoją ofertę zaprezentowało 800 wystawców z 31 krajów. Najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia pakujące oraz opakowania z tworzyw sztucznych. Na podkreślenie zasługuje najwyższy w historii Salonu odsetek firm z zagranicy. Co trzeci wystawca pochodził spoza naszego kraju. Oprócz Polski najliczniej reprezentowanymi krajami były: Włochy (84 wystawców), Niemcy (71), Francja (16), Turcja (12), Chiny (12), Tajwan (11) oraz Wielka Brytania (11). W Poznaniu obecni byli liderzy rynku, mniejsze firmy oraz czołowe stowarzyszenia, izby i czasopisma branżowe. Warto podkreślić, że Poznań stał się również miejscem prezentacji największej w kraju ekspozycji skierowanej do branży logistycznej. Firmy z tego sektora zajęły w tym roku ponad jedną czwartą powierzchni wystawienniczej.

Targi Taropak 2008 w Poznaniu

Przez cztery dni Taropak i odbywające się równolegle targi Polagra - Food i Polagra - Tech odwiedziło 45 tys. zwiedzających. Jeśli chodzi o Taropak, to szczególną uwagę w tym roku przyciągnęła rekordowa liczba nowości rynkowych. Było ich 250, czyli prawie trzy razy więcej niż podczas ostatniej edycji.

Ofercie wystawców towarzyszyły prelekcje, spotkania ze specjalistami i prezentacje na przestrzeniach specjalnych. Można było wziąć udział w seminariach przygotowanych m.in. przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Polską Izbę Opakowań.

Już pierwszego dnia odbyła się konferencja "Opakowania gotowe na półkę - SRP (Shelf Ready Packaging) - wyzwaniem na rynku" współorganizowana przez Polską Izbę Opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania i MTP. Celem seminarium było przybliżenie tematyki SRP wymogów ich wdrażania w Polsce i na rynkach europejskich oraz ich praktycznych zastosowań w sieciach handlowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami seminarium dzielili się przedstawiciele placówek oraz firm wykorzystujących opakowania gotowe na półkę. O zastosowaniu SRP i innych rozwiązań logistycznych mówili przedstawiciele DS Smith Polska i Jeronimo Martins Polska. Z kolei aspekt opakowań SRP z tektury falistej poruszony został przez firmę Smurfit Kappa.

Czytaj więcej: Targi 1046

brak
 

Lider polskiego rynku targowego, organizator targów m.in. Taropak, Pakfood, Epla, Poleko, Budma

Polska