Podsumowanie V Kongresu "Polska Chemia"

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu była uroczysta kolacja, podczas której wręczono tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii”, którym w tym roku została Grupa Azoty S.A.

- Kapituła Kampanii przyznając tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Grupa Azoty S.A. kładzie na rozwój całego sektora. Godnym wyróżnienia i naśladowania jest jedno z kluczowych przedsięwzięć spółki, którym jest Program Idea4Azoty. Grupa Azoty S.A. pokazuje jak skutecznie łączyć możliwości środowisk akademickich, badawczych i startupowych z ogromnym potencjałem biznesowym - mówił podczas wręczania tytułu dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i prośrodowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się ważnym głosem senatora Adama Gawędy: „Powinniśmy wspólnie odbyć szeroką dyskusję, która w przyszłości pozwoli na kontynuację strategii rozwoju energetyki niezależnie od zmian na scenie politycznej”.

Debaty rozpoczęły się od jednego z kluczowych dla branży kwestii Bezpieczeństwa krajowej gospodarki a bezpieczeństwa sektora. Debata ekspertów (Urząd Dozoru Technicznego, Grupa Azoty S.A., Grupa Lotos S.A., Kancelaria CMS, PCC Rokita S.A., PKN Orlen S.A.) toczyła się w podobnym tonie. Uczestnicy podkreślali znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla rozwoju gospodarki całego kraju. Polska Chemia stoi przed licznymi wyzwaniami, w tym przed implementacją pakietu zimowego, który będzie złożonym procesem. Wspólną konkluzją była potrzeba systemowego wsparcia, które pozwoli obniżyć ogromne koszty energii, którymi obciążony jest sektor. To jedyna droga do utrzymania konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw. Również kwestie cyberbezpieczeństwa mają niebagatelny wpływ na rozwój całej branży.

Paneliści (Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Deloitte Polska, Grupa Azoty S.A.,
Loss Prevention Experts Sp. z o.o.) drugiej części debaty, odpowiadając na pytanie na ile branża jest zabezpieczona przed cyberatakami, zwracali uwagę na nadal zbyt niską świadomość zagrożeń i ich możliwą skalę ich skutków.

Kolejny blok tematyczny dotyczył Odpowiedzialnego rozwoju przemysłu chemicznego. Prezentacje i debata uczestników (Evonik Industries AG, Cefic, PKN Orlen S.A., BASF Polska Sp. z o.o., Crido Taxand Sp. z o.o., Instytut Chemii Przemysłowej) koncentrowały się wokół ogromnego znaczenia jakie dla przyszłości rozwoju całej światowej chemii ma zrównoważony rozwój. Paneliści skupili się na dwóch głównych kwestiach, którymi są, z punktu widzenia sektora, nadal niewykorzystany potencjał intelektualny oraz konieczność nieustannej pracy nad wizerunkiem całego przemysłu chemicznego.

kongres polska chemia