Podsumowanie V Kongresu "Polska Chemia"

Podsumowanie V Kongresu "Polska…
Ponad 400 gości wzięło udział w tegorocznej V edycji Kongresu „Polska Chemia”, który odbył się 13-14 czerwca w Wieliczce. Przedstawiciele całego sektora chemicznego, prezesi największych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, eksperci, przez dwa dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które mają coraz większy wpływ na przyszłość całego sektora.

Kongres można skonkludować słowami Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr. inż. Tomasza Zielińskiego: „Polska Chemia jest strategiczną gałęzią polskiej gospodarki. Gałęzią, bez której większość sektorów przemysłu nie może istnieć. Dla nas to powód do dumy, ale przede wszystkim do ogromnego poczucia odpowiedzialności za całą gospodarkę, miejsca pracy, środowisko naturalne. Podążamy za światowymi trendami, rozwijamy się, inwestujemy. Na co dzień nie potrzebujemy pomocy, potrzebujemy wsparcia i partnerów do rozmowy, który rozumieją nasze znaczenie i razem z nami będą szukać rozwiązań korzystnych nie tylko dla Polskiej Chemii, ale też dla całego kraju.”

W trakcie Kongresu został wręczony tegoroczny tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia” – tytułem uhonorowano Grupę Azoty S.A. Od trzech lat tytuł jest przyznawany przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Wydarzenie otworzył dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przypominając o niebywałym znaczeniu jakie dla całego środowiska chemicznego ma Kongres „Polska Chemia”.

Dużo o znaczeniu i roli branży w kształtowaniu całej krajowej gospodarki mówili przedstawiciele administracji rządowej i parlamentu podczas swoich wystąpień.

Dr hab. Cezary Kochalski, Doradca Prezydenta RP w swoim wystąpieniu podkreślił zarówno historyczną rolę branży chemicznej, która była niezwykle ważnym sektorem już od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również przypomniał, że nadal jest to jedna ze strategicznych gałęzi polskiej gospodarki

- Polskie firmy chemiczne pokazują, jak można ambitnie korzystać z innowacji. Dzisiaj z dużo większą odwagą mogę powiedzieć, że Polska Chemia to perła w koronie polskiej gospodarki - powiedział podczas otwarcia Kongresu Wiceminister Finansów Paweł Gruza. Minister Gruza zapowiedział zaprezentowanie tej jesieni rozwiązań prawnych, mających wspierać działania proinnowacyjne w branży. Również Jerzy Meysztowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju obiecał, że kierowana przez niego komisja niebawem będzie dyskutować o rozwiązaniach wspierających branżę.

Także, Piotr Cieśliński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego deklarował pełną gotowość zespołu, któremu przewodniczy, do szukania legislacyjnych rozwiązań, które będą wspierać sektor, zwłaszcza w kontekście wyzwań jakie niesie ze sobą implementacja unijnego i krajowego ustawodawstwa.

- Dziś to miejsce (V Kongres Polska Chemia - przyp. red.) jest sercem nie tylko przemysłu chemicznego, ale całej polskiej gospodarki. Wspólnie działamy, aby Polska Chemia była nie tylko czempionem europejskim, ale również globalnym - deklarował senator Adam Gawęda, Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Kongres Polska Chemia