Podsumowanie V Kongresu "Polska Chemia"

Następnym tematem poruszanym był GOZ - nowe oblicze sektora. Eksperci(BasellOrlen Polyolefins Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Synthos S.A., Squire Patton Boggs, Polska Izba Przemysłu Chemicznego) zastanawiali się jak polski sektor chemiczny radzi sobie z najambitniejszym planem ostatnich dziesięcioleci i czym w praktyce jest Strategia ds. Tworzyw Sztucznych. Uczestnicy panelu zgodzili się z tezą, że Polska Chemia musi brać aktywny udział w pracach legislacyjnych i podejmować wyzwanie edukacji urzędników unijnych, tak by kolejne rozwiązania prawne były bardziej prosektorowe.

Digitalizacja i Big Data były jednym z ostatnich obszarów tematycznych poruszanych przez uczestników Kongresu. Cyfryzacja i digitalizacja są prawdziwą szansą na rozwój sektora, a nie tylko jedną z mód - z tą tezą zgodzili się wszyscy uczestnicy dyskusji (Digital Poland Foundation, Honeywell, EY). Obecnie z takich rozwiązań korzystają głównie duże firmy, jednak ten trend zmieni się w ciągu najbliższych paru lat i obejmie większość firm sektora MŚP. Jednym z kierunków wskazywanych podczas debaty była współpraca ze startupami, które potrafią dostarczyć bardzo innowacyjne rozwiązania niezbędne do implementacji rozwiązań które oferuje Big Data.

Zakończenie Kongresu przebiegło pod hasłem: Przyszłość sektora – wygrana przemysłu chemicznego. Debatę prowadził Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński, pytając ekspertów (PKN ORLEN S.A., Instytut Chemii Przemysłowej, Grupa Azoty S.A.) o to jakie scenariusze czekają Polską Chemię. Inwestycje, współpraca, koncentracja na szansach a nie na ryzykach - te hasła pojawiały się na scenie najczęściej.

Kongres „Polska Chemia” zamknął dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: „Tegoroczny Kongres pokazał jak ważna jest dyskusja na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem chemicznym. Polska Chemia, mimo osiąganych dobrych wyników jako sektor, stoi przed perspektywą szans, ale i zagrożeń m.in. związanych z regulacjami zarówno unijnymi jak i krajowymi. Globalne trendy, jak Gospodarka 4.0, stawiają pytania czy Polska Chemia jest gotowa im sprostać, ale także czy podchwycenie trendów może wpłynąć na umocnienie konkurencyjności tej branży. Niewątpliwie otoczenie dla przemysłu chemicznego zmienia się i będzie się zmieniać na tyle istotnie, iż ważnym jest, aby Polska Chemia będąca fundamentem gospodarki, mogła liczyć na wsparcie regulacyjne głównie na polu krajowym. Wsparcie chemii jako sektora energochłonnego w tworzeniu efektywnej polityki energetycznej niosącej np. obniżenie kosztów energii, a tym samym kosztów wytwarzania, to istotny obecnie element wsparcia i obrony konkurencyjności branży także w perspektywie wielu lat.”

Podczas dwóch dni V Kongresu „Polska Chemia”, będącego najważniejszym wydarzeniem branży chemicznej w Polsce uczestnicy mieli okazję wysłuchania dwudziestu debat i prezentacji, nawiązania dziesiątek kontaktów i wymiany doświadczeń i poznania innowacyjnych pomysłów. Przestrzeń do dyskusji z ekspertami jak również możliwość bliższego poznania oferty partnerów Kongresu są bardzo dużą wartością tego spotkania.

kongres polska chemia


Źródło: PIPC
Zdjęcia: pipc.org.pl