Podsumowanie V Kongresu "Polska Chemia"

Wystąpienia otwierające podsumował dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dostrzegając rolę i znacznie wydarzenia: „Obecnie mamy inny obszar wyzwań niż 30 lat temu, w chwili narodzin Izby, która dostrzegła, że możemy dyskutować, ale problemy są szersze, i dlatego przed pięcioma laty pojawiła się inicjatywa organizacji jaką jest Kongres „Polska Chemia”.”

Cały Kongres był podzielony na osiem bloków tematycznych, z których każdy składał się z kilku debat bądź prezentacji. Poszczególne obszary tematyczne odpowiadały najistotniejszym trendom kształtującym dzisiejszą chemię.

Wydarzenie rozpoczął blok, złożony z dwóch debat: Globalne Trendy. Gospodarka 4.0.

Na pytania moderatora związane ze światowymi kierunkami rozwoju gospodarki, ich wpływem na całą branżę chemiczną i to jak Polska odnajdzie się w czwartej rewolucji przemysłowej odpowiadali m.in. prezesi największych firm chemicznych działających w Polsce (PKN Orlen S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Lotos S.A., Synthos S.A., Anwil S.A., BASF Polska Sp. z o.o., Boryszew ERG S.A.). Paneliści oceniali także, jakie - z perspektywy firm, którymi kierują - są najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją. Wśród licznych przykładów podążania za kierunkami Gospodarki 4.0 i technologiczną gotowością do implementacji nowych rozwiązań istotną kwestią podnoszoną przez mówców jest rozwój zasobów ludzkich i przystosowanie pracowników do nowych technologii.

Następnie uczestnicy Kongresu przysłuchiwali się prezentacjom i debatom dotyczącym fuzji i przejęć. Przedstawiciele polskich (PKO BP S.A., PCC Rokita S.A., Grupa Azoty S.A.) i przedstawicielstw zagranicznych firm (Dow Polska) szukali odpowiedzi na pytania jaka jest najszybsza droga rozwoju dla sektora oraz czy fuzje i przejęcia mogą być jedną z nich? Bezpieczne rozwiązania finansowe są jednym z kluczowych elementów sukcesu, jednakże polskie firmy nadal z dużą ostrożnością podchodzą do zewnętrznego finansowania. Główną konkluzją tego bloku tematycznego jest to, iż tylko duże i silne podmioty są w stanie konkurować na rynku globalnym, jednakże, aby fuzje były skuteczne muszą być przeprowadzane we właściwym momencie rozwojowym firmy.

Inteligentny Przemysł, był ostatnim obszarem tematycznym omawianym podczas pierwszego dnia V Kongresu „Polska Chemia”. Uczestnicy tego bloku tematycznego (AnwilS.A., Fluor S.A., Honeywell Sp. z o.o., FlexSim Warszawa Intermarium Sp. z o.o., Kancelaria CMS, Dachser Chem-Logistics) starali się odpowiedzieć na pytanie czy w XXI wieku człowiek jest nadal niezbędnym elementem procesów produkcji? Czy cyfryzacja niesie ze sobą tylko szanse rozwojowe? I jak bardzo wprowadzenie BAT’ów może wpłynąć na rozwój całego sektora? Sektor chemiczny, jest jednym z najintensywniej korzystających z rozwiązań Przemysłu 4.0, jednakże nadal stoi przed licznymi wyzwaniami i kosztami związanymi z ich wprowadzaniem. Ważnym elementem składowym rozwoju inteligentnego przemysłu jest rozwój kadr, tak by były w stanie w pełni wykorzystać potencjał rozwoju technologicznego, którego jesteśmy świadkami.

kongres polska chemia