Podsumowanie seminarium programu Bezpieczna Chemia PIPC

Podsumowanie seminarium programu…

19 kwietnia 2023 r. w formule hybrydowej, pod hasłem "Bezpieczeństwo na radarze - bieżący stan i rozwiązania na przyszłość", odbyło się kolejne spotkanie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) - Seminarium Programu Bezpieczna Chemia. Wydarzenie - łączące rozmowy eksperckie, prezentacje oraz networking - stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem branży.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako ekspercka organizacja branżowa, po raz kolejny w tym roku zorganizowała wyjątkowe spotkanie sektora chemicznego, w ramach którego przedstawiciele branży tym razem rozmawiali o tym, jakie działania Polska Chemia [1] podejmuje w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

- Projekt Bezpieczna Chemia koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań w jego ramach jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym. Dziś, podczas Seminarium, rozmawiamy o wyzwaniach, przewidywaniu zagrożeń, ryzykach wynikających z pracy w sektorze, ale także o innowacjach i nowych technologiach mających wpływ na bezpieczeństwo. Dyskutujemy również na temat perspektyw - będziemy zastanawiać się, jak działania podejmowane w zakresie bezpieczeństwa mogą przełożyć się na funkcjonowanie całej branży, a z drugiej strony - w jaki sposób wpłynie to na trendy ją kształtujące - powiedział, otwierając wydarzenie, dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

Po tym wstępie dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji w PIPC, rozpoczęła pierwszą rozmowę ekspercką, którą przeprowadziła z Kamilem Szydłowskim, Advocacy Managerem w BASF Polska Sp. z o.o. Tematem dyskusji były zakończone niedawno konsultacje Komisji Europejskiej ws. rewizji rozporządzenia CLP (dot. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin), które wraz z rozporządzeniem REACH jest podstawą unijnego prawodawstwa w zakresie chemikaliów. Zmiany w CLP będą miały wpływ na zarządzanie regulacyjne w ramach REACH, jak również na przepisy unijne odnoszące się do poszczególnych produktów. Przedstawiciel BASF wskazał, iż wysoce niepokojące jest podejście KE do grupowania substancji i odejście od tzw. oceniania "substancja po substancji" na podstawie ich swoistych właściwości, gdyż może to powodować błędną klasyfikację.


dsc00083
Fot.: PIPC

PIPC wzięła aktywny udział w konsultacjach Komisji, a ekspertka Izby wymieniła najważniejsze wnioski i postulaty zawarte w stanowisku Izby:

  • należy stosować naukowe, przejrzyste zasady grupowania substancji, ponieważ celowe grupowanie oparte wyłącznie na podobieństwach strukturalnych może prowadzić do zawyżania klasyfikacji dużej liczby substancji;
  • czas, jaki został wyznaczony przez KE na aktualizację etykiet - czyli 6 miesięcy - to stanowczo za krótko, aby ponownie zaprojektować, wydrukować etykiety i ponowne oznakować opakowanie. W ocenie PIPC powinny być to co najmniej 24 miesiące;
  • konieczne jest zachowanie większej elastyczności w zakresie wymogów dotyczących etykietowania, w celu zapewnienia więcej niż jednego języka na etykiecie.

Ekspert BASF - podsumowując - wskazał, że Komisja Europejska coraz bardziej doprecyzowuje wszelkie procedury i założenia w ramach CLP - przemysł wie na ten temat coraz więcej, jednak czeka na oficjalne publikacje.

Kolejnym punktem w agendzie była druga rozmowa ekspercka, której moderatorką była dr inż. Anna Zalewska. Jej rozmówcami byli: Marcin Pielat, Kierownik Biura BHP, Anwil S.A. oraz Barbara Makowska, Group Health & Safety Manager, Ciech S.A., którzy opowiedzieli o realizowanych w ich przedsiębiorstwach przedsięwzięciach z zakresu bezpieczeństwa. Ekspertka Ciech wskazała, że systemowość, obszar techniczny i infrastruktura oraz tzw. "miękki BHP" (w tym wszelkie szkolenia, kompetencje itp.) to trzy główne obszary, na których skupiają się działania Grupy we wskazanym obszarze. Nadmieniła, iż Ciech stara się docierać do pracowników na różne sposoby, prowadzi m.in. szeroko zakrojoną edukację z menadżerami wszystkich szczebli w ramach misji "Bezpieczny Ciech". Grupa dostosowuje szkolenia w zależności od potrzeb i od zróżnicowania działów, uczy identyfikacji ryzyka oraz tego, jak należy o bezpieczeństwie rozmawiać z pracownikami, stawia również na aspekt praktyczny szkoleń. Przedstawiciel Anwil podkreślił, że Spółka prowadzi szereg działań edukacyjnych, wdraża plany poprawy warunków pracy, różne zadania inwestycyjne, a niezwykle ważna jest poprawa kultury bezpieczeństwa. Ekspert dodał, iż Anwil prowadzi stały nadzór chemikaliów stosowanych w zakładach, na każdym etapie ich użytkowania, pytany zaś o "przepis na sukces" w obszarze bezpieczeństwa, wskazał, iż nie ma jednej konkretnej recepty, gdyż wpływa na niego wiele czynników. Zaznaczył, że Spółka kładzie duży nacisk na system prewencji i realizuje politykę pro-safety.

Kamill
Kamill
*.152.45.89

Wysłany: 2023-04-21 18:21:16

dobrze że Ciech bierze sobie sprawy bezpieczeństwa do serca. firma godna naśladowania