Podsumowanie seminarium programu Bezpieczna Chemia PIPC

Dalszą część wydarzenia stanowił blok prezentacji eksperckich, który zawierał m.in. omówienie propozycji dostępnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania i potrzeby przemysłu chemicznego z punktu widzenia dbałości o bezpieczeństwo, a także przykłady różnych projektów w praktyce, które przyniosły korzyści. Prezentacje przedstawili:

  • dr Agnieszka Gajek, Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy - "Nowe technologie - nowe zagrożenia";
  • Michał Motyka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska Sp. z o.o. - "Prawidłowa analiza zagrożeń to wstęp do prawidłowego doboru sprzętu ochronnego. Wsparcie Dräger w zakresie analiz bezpieczeństwa";
  • Igor Hejke, Ekspert Urządzeń Transportu Bliskiego, Urząd Dozoru Technicznego - Oddział we Wrocławiu - "Praktyczne zastosowanie metody LOPA i grafu ryzyka w przypisaniu wymagań SIL dla funkcji bezpieczeństwa w nowoczesnych obiektach przemysłowych";
  • Łukasz Kielar, Radca Prawny, Transportowy Dozór Techniczny - "Rozporządzenie CLP a Umowa ADR - wzajemne relacje na przykładzie UN 3082";
  • prof. dr hab. Anna Rabajczyk, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy - "Nanotechnologia i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa";
  • mec. Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, Adwokat, Counsel, Dentons - "Restrykcje w zakresie PFAS - nieuniknione zmiany stają się faktem";
  • Kamil Kielek, Dyrektor Akademickiego Centrum Szkoleniowego MUSTC, Politechnika Morska w Szczecinie - "Standardy bezpieczeństwa i szkoleń marynarzy oraz w branży offshore: budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Politechniki Morskiej w Szczecinie".

Na zakończenie seminarium dr inż. Zalewska podziękowała Partnerom Programu Bezpieczna Chemia oraz uczestnikom - zgromadzonym zarówno stacjonarnie, jak i online - i zaprosiła wszystkich na jubileuszowy X Kongres Polska Chemia, który odbędzie się w terminie 13-14 czerwca br., w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Rejestracja trwa, a tylko do końca kwietnia br. bilety na wydarzenie dostępne są w niższej cenie.

Materiał opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

[1] Pisownia wyrażenia "Polska Chemia" wielkimi literami to celowo stosowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego zabieg jako synonim dla polskiego przemysłu chemicznego i polskiej branży chemicznej. Sformułowanie "Polska Chemia" stanowi także element wielu kluczowych projektów realizowanych przez PIPC, np. Kampania Polska Chemia, Godło Polska Chemia (znak zastrzeżony), Magazyn Polska Chemia, Kongres Polska Chemia.
Kamill
Kamill
*.152.45.89

Wysłany: 2023-04-21 18:21:16

dobrze że Ciech bierze sobie sprawy bezpieczeństwa do serca. firma godna naśladowania