Poex: nieustanny pęd ku innowacjom

Prowadzone są ponadto prace badawczo-rozwojowe nad mechaniczną stroną naszych maszyn. Działają one na wysokich obrotach; z biegiem czasu udało nam się zwiększyć wartość momentu obrotowego z 10 nM/cm3 do 18 nM/cm3. W tej dziedzinie jesteśmy w stanie produkować wysokiej jakości urządzenia. Stosujemy także, wymagane przez projekty, różne modyfikacje w konstrukcji tulei śrubowych naszych maszyn.

Wspomnieć należy także o pracach badawczo-rozwojowych nad automatyzacją. Cztery lata temu rozpoczęliśmy badania nad systemem zwanym loT, który umożliwia połączenie danych obiektów z internetem oraz wymianę danych. Nasze maszyny są zautomatyzowane – jest to potrzebne zarówno z uwagi na wygodę operatora maszyny, jak i przydatne dla nas, w celu uzyskania dokładnych informacji i interpretacji. Dzięki opracowanemu przez nas systemowi automatyzacji oraz gromadzonych przez nas danych z chmury, jesteśmy w stanie produkować lepsze maszyny oraz usprawniać procesy klientów. Naszym celem jest zaprojektowanie linii do wytłaczania, w ramach której wszystkie urządzenia byłyby w stanie się ze sobą komunikować.

Możemy opowiedzieć nieco szerzej o przemyśle tworzyw sztucznych w Turcji? Jakie są mocne strony kraju w zakresie maszyn do przetwórstwa tworzyw?

Na początku tego wieku turecki rynek tworzyw sztucznych gwałtownie się rozwinął. Według moich szacunków, 70–80% firm w tureckim sektorze tworzyw sztucznych ma mniej niż 20 lat. Według danych pozarządowych organizacji przemysłowych, w naszym kraju działa około 10 tys. firm, w skład których wchodzą producenci maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, producenci surowców do tworzyw sztucznych oraz producenci i sprzedawcy wyrobów z tworzyw sztucznych. Przyczyną tak szybkiego rozwoju sektora były niewątpliwie niskie wymagania kapitałowe inwestycji w przemysł tworzyw sztucznych, przewaga tworzyw sztucznych nad ich alternatywami, jak i młoda siła robocza, konkurencyjne otoczenie oraz elastyczność w prowadzeniu działalności, jaką zapewnia nasz kraj.

Mimo naszej ogólnej, pozytywnej perspektywy, nie jesteśmy wolni od problemów spowodowanych globalną koniunkturą. Pandemia, problemy logistyczne, problemy międzynarodowe w naszym regionie dotykają i nas, przez co ma miejsce ogólne spowolnienie. Jeżeli spojrzymy na dane sektorowe, nasza produkcja w roku 2022 spadła o 1,3% w stosunku do roku 2021, wynosząc 11,4 mln ton plastiku. Jednakże pomimo tego spadku, wartość naszej produkcji wzrosła o 6,5%, osiągając kwotę 48,4 mld dolarów.

t27-pc-2

Kwestią numer jeden w ostatnich latach była gospodarka o obiegu zamkniętym, której podstawą jest recykling. Czy w waszej firmie trwają prace nad tym tematem?

W roku 2015, zanim nasi europejscy konkurenci podjęli jakąkolwiek inicjatywę w tym kierunku, opracowaliśmy technologię recompoundingu oraz zaoferowaliśmy ją na rynku. Recompounding umożliwia podawanie rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych w postaci płatków (flake post-consumer recycle) bezpośrednio do wytłaczarki dwuślimakowej, w celu ich ponownego zmieszania z różnymi wypełniaczami i dodatkami. Wcześniej wymagało to ponownego przetworzenia odpadów w jednoślimakowej wytłaczarce recyklingowej, a następnie przetworzenia powstałego tak granulatu w polimery techniczne w dwuślimakowej wytłaczarce. Technologia ta oszczędza zarówno energię, jak i inwestycję oraz czas, ponieważ wspomniane operacje wykonywane są w jednym procesie. Z uwagi na fakt, iż w tworzywach sztucznych pochodzących z recyklingu po procesie mycia pozostaje wilgoć, w wytłaczarkach dwuślimakowych, w przeciwieństwie do wytłaczarek jednoślimakowych, osiąga się dobre wymieszanie dzięki skutecznemu odgazowaniu oraz wmieszanych dodatkach.

Inną kwestią odnoszącą się do zrównoważonego rozwoju, nad którą pracowaliśmy ostatnie 2 lata, jest próba zintegrowania praktyk zielonej transformacji, przewidzianej przez Europejski Zielony Ład, z naszą firmą oraz całością produkcji. By zrealizować ten cel, w ramach długotrwałego projektu współpracujemy z tureckimi producentami maszyn. Dzięki temu projektowi będziemy w stanie nie tylko zaoferować na rynku bardziej przyjazne dla środowiska produkty, ale również zaproponować naszym klientom pracę na bardziej wydajnych liniach produkcyjnych. Aktywnie pracujemy nad dostosowaniem się do regulacji, przepisów oraz zasad handlu, jakie będą obowiązywać w przyszłości.

Reportaże

Forum