Poliamidy na Politechnice Gdańskiej

Poliamidy na Politechnice Gdańskiej
Na Politechnice Gdańskiej realizowany jest projekt pozwalający na otrzymywanie poliamidów z cukrów, a nie ropy naftowej.

Projekt pod nazwą „Nowe poliamidy oparte na izoheksydach; synteza i charakterystyka" prowadzony jest pod kierownictwem dr inż. Lidii Jasińskiej-Walc z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Innowacyjność tego zadania polega na wykorzystaniu w syntezie poliamidów monomerów otrzymanych z cukrów. Badania awizowane są jako istotne z punktu widzenia ekologii, eliminują bowiem zużycie monomerów pochodzących z ropy naftowej. Zaproponowane polimery posiadają właściwości mechaniczne oraz odporność termiczną podobną do produktów otrzymanych na drodze przerobu ropy naftowej.

Poliamidy oparte na izoheksydowych pochodnych skrobi to nowy kierunek badań w chemii polimerów. Dynamicznie dziś rozwijająca się dziedzina, w najbliższej przyszłości stanowić będzie jeden z głównych nurtów rozwoju nowoczesnych materiałów polimerowych. Duże zainteresowanie światowej nauki tym typem polimerów jest spowodowane szerokimi możliwościami ich zastosowania.

- Moim zdaniem mogą one zostać wykorzystane np. do wytwarzania nowoczesnych włókien oraz tkanin syntetycznych o zwiększonych właściwościach absorpcyjnych – tłumaczy dr Jasińska-Walc. – Tego typu tkaniny będą szczególnie przydatne do wyrobu odzieży sportowej. W trakcie wcześniejszych badań zauważyłam również, że zastosowanie cyklicznych diamin będących stereoizomerami w syntezie poliamidów pozwoli na ich wykorzystanie jako materiałów biomedycznych. Mogą one być użyte jako delikatne i przyjazne dla skóry opatrunki oraz paski do zamykania ran i unieruchamiania przeszczepów skórnych. Otrzymane polimery będą produktami ekologicznymi, syntetyzowanymi z monomerów pochodzenia naturalnego.

Czytaj więcej: Badania 135 Poliamid (PA) 116