Położenie wlewaka przy projektowaniu i obliczaniu wyrobów z tworzyw

Prezentujemy kolejną część poradnika firmy DuPont. Tym razem jego autorzy analizują zagadnienie położenie wlewaka przy projektowaniu i obliczaniu wyrobów z tworzyw sztucznych.

Przy projektowaniu i obliczaniu wyrobów z tworzyw sztucznych konstruktor powinien uwzględniać również położenie wlewka. Musi założyć właściwy typ układu wlewowego, a także liczbę i rozmieszczenie przewężek, ponieważ czynniki te mogą wywierać znaczny wpływ na jakość wypraski.

Oprócz trudności technologicznych duży wpływ na jakość wyrobu może wywierać rodzaj układu wlewowego i położenie wlewka. Dlatego też problem położenia wlewka powinien być rozpatrywany już na etapie projektowania wyrobów.

Położenie wlewaka decyduje o takich własnościach wyrobu jak: charakterystyka napełniania gniazda, wymiary końcowe - tolerancje, skurcz i wypaczenie, własności mechaniczne oraz jakość i estetyka powierzchni. Optymalizacja parametrów procesu tylko w nieznacznym stopniu pozwala usunąć skutki nieprawidłowego zaprojektowania przewężek.

Orientacja decyduje o własnościach wyrobu głównie w kierunku płynięcia stopionego tworzywa. Następstwem tego jest zróżnicowanie własności wyrobu zależnie od kierunku płynięcia tzw. anizotropia. I tak np. wytrzymałość w kierunku płynięcia jest znacznie większa niż w poprzek do tego kierunku. Wpływ włóknistych wzmacniaczy jest przy tym wyraźnie większy od wpływu samej orientacji makrocząsteczek. Orientacja jest dodatkowo przyczyną zróżnicowania skurczu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, co może powodować paczenie się wyrobów.

Linie łączenia powstają w miejscu spotkania się dwóch lub więcej strumieni stopu. Sytuacja taka ma miejsce w momencie, gdy np. stop musi opłynąć wstawkę formującą lub gdy wypraska wtryskiwana jest w kilku miejscach. Ponadto przyczyną powstawania linii łączenia może być podział czół płynięcia stopu spowodowany różnymi grubościami ścian wyrobu.

Wtrącenia powietrza powstają wtedy, gdy wypychane z gniazda formy powietrze zostanie otoczone i zamknięte przez strumienie stopu. Linie łączenia i wtrącenia powietrza uwidaczniają się jako wady powierzchni. Oprócz pogorszenia jakości powierzchni powodują znaczne pogorszenie własności mechanicznych zwłaszcza przy naprężeniach udarowych.