Polski producent kauczuków ogłosił wyniki finansowe za I półrocze

Polski producent kauczuków…
Grupa Synthos opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 r. W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 2,12 mld zł i były o blisko 10 proc. niższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek był spowodowany głównie trudnymi warunkami rynkowymi, w tym niższym niż oczekiwano wzrostem w gospodarce chińskiej, dużą konkurencją spoza UE w segmencie tworzyw styrenowych oraz niskimi cenami ropy naftowej, butadienu i kauczuków naturalnych. Zysk netto w I poł. br. wyniósł 246,4 mln zł i był o 45,9 proc. wyższy aniżeli w I poł. ub.r., kiedy wyniósł 168,9 mln zł. Nieznacznie - o 1,3 proc. - wzrósł wskaźnik EBITDA, osiągając wartość 334,4 mln zł.

Niższe wyniki spółka odnotowała w segmencie kauczuków, gdzie przychody były o ponad jedną piątą niższe niż w I poł. 2014 roku i wyniosły 116,8 mln zł. Głównym powodem tej zmiany były bardzo duże spadki notowań monomerów w I półroczu 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż w segmencie tworzyw styrenowych wyniosła 83,6 mln zł i była o ponad 20 proc. wyższa niż w I poł. 2014 roku. Jak wskazuje spółka, pomimo wyższych ilości sprzedaży tworzyw styrenowych istotny spadek notowań monomerów spowodował spadek rentowności sprzedawanych produktów oraz sprzedaż zapasu wyrobów gotowych wyprodukowanych pod koniec 2014 roku przy wysokich cenach styrenu. Dobre wyniki Synthos odnotował w segmencie dyspersji, klejów i lateksów - wyniosły one 9 mln zł i były ponad trzykrotnie wyższe niż w I poł. 2014 roku. W segmencie Agro, w którym w zeszłym roku Synthos nie prowadził działalności, sprzedaż w I poł. br. wyniosła 10,7 mln zł.

Nakłady inwestycyjne Grupy Synthos wyniosły w I poł. 2015 r. 360,5 mln zł. Łączna wartość tegorocznych inwestycji wyniesie 594,4 mln zł, zaś inwestycje w kolejnym roku mają pochłonąć 593,7 mln zł.

W pierwszym półroczu najwyższą wartość miały inwestycje w segmencie kauczuków syntetycznych (247,8 mln zł). Wiąże się to z finalizacją największej inwestycji Synthosu - budowy fabryki kauczuków SSBR w Oświęcimiu. Budowa została ukończona 15 czerwca, a po przeprowadzeniu odbiorów urządzeń, rurociągów i oraz systemów potrzebnych do prowadzenia procesów produkcyjnych rozpoczęto przygotowania do uruchomienia instalacji. Pierwsza testowa kostka kauczuku SSBR została wyprodukowana 4 sierpnia. Obecnie realizowane są testy produkcyjne dla asortymentów kauczuków objętych licencją i inne działania zmierzające do pełnego włączenia instalacji do ruchu. Instalacja może nadto produkować kauczuk polibutadienowy. Łączna wartość inwestycji w ten projekt wyniesie około 555 mln zł.

Realizacja inwestycji oznacza rozbudowę zdolności produkcyjnych spółki w zakresie kauczuków SSBR w nominalnej wielkości ok. 90 tys. ton rocznie. Odbiorcami kauczuku SSBR będą wiodący producenci opon na całym świecie. Kauczuki SSBR stosowane są w produkcji nowoczesnych opon, zarówno letnich, jak i zimowych o ulepszonych własnościach użytkowych w zakresie odporności na ścieranie, oporów toczenia i przyczepności do mokrej nawierzchni ("performance tires"). Własności te odpowiadają za zmniejszenie zużycia paliwa, jak również bezpieczeństwo i komfort jazdy. Rynek na te opony będzie rozwijał się w tempie wyższym niż na opony tradycyjne, co wynika również z prowadzonej w krajach rozwiniętych polityki poszanowania energii i redukcji emisji CO2, co znalazło odzwierciedlenie w prawodawstwie obejmującym tzw. etykietowanie opon ("labeling").