Polski przemysł chemiczny AD 2007


Jak podaje Polska Izba Przemysłu Chemicznego w ubiegłym roku tak jak i w 2006 r. utrzymała się tendencja wzrostowa cen produkcji sprzedanej. W przetwórstwie przemysłowym jej wskaźnik wyniósł 1,9 proc., w przemyśle chemicznym 2,2 proc, a w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy 1,7 proc. Wyższa dynamika była w głównej mierze wynikiem rosnących cen surowców oraz utrzymującego się ożywionego popytu.

To co może martwić, to fakt, że po bardzo udanym 2006 r., w roku 2007 nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostu produkcji sprzedanej. Utrzymało się porównywalne do analogicznego okresu roku poprzedniego wysokie tempo wzrostu produkcji przetwórstwa przemysłowego (13,5 proc.) i produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy (13,5 proc.). Znaczny spadek odnotowano zaś w przypadku dynamiki produkcji wyrobów chemicznych.

W przypadku wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wartość produkcji sprzedanej jak i optymistyczne nastroje utrzymywały się do listopada 2007 r. Pod koniec tego okresu trendy odwróciły się i wraz z umiarkowaną obniżką wartości sprzedaży w ujęciu miesięcznym nastąpiło zdecydowane pogorszenie koniunktury na rynku.

W 2007 r. wzrost wartości importu produktów przemysłu chemicznego ogółem wyniósł 14 proc. Producenci wyrobów chemicznych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych wyeksportowali towary o wartości o 18 proc. większej niż w 2006 r. Zarówno w przypadku importu jak i eksportu głównymi odbiorcami były kraje Wspólnoty Europejskiej.

Tak jak w 2006 roku, w sektorze wyrobów chemicznych utrzymywał się trend szybszego wzrostu eksportu niż importu. Jednakże w 2007 roku, w porównaniu do poprzedniego roku nastąpiło zmniejszenie dystansu pomiędzy dynamiką importu i eksportu. Wciąż jednak znacznie wyższa wartość bezwzględna importu nie przełożyła się na poprawienie bilansu handlowego. W 2007 ujemne saldo wymiany handlowej przemysłu chemicznego uległo dalszemu zwiększeniu i osiągnęło rekordową wartość 8,5 mld euro, co stanowi blisko 48 proc. udział w całkowitym deficycie salda handlu zagranicznego Polski.

Dodatnie wartości salda generowane są głównie przez taki asortyment jak kauczuki i artykuły z kauczuku, środki piorące i kosmetyki oraz nawozy. Znaczny deficyt występuje natomiast w przypadku farmaceutyków (2,5 mld euro) oraz tworzyw sztucznych w formach podstawowych (2,1 mld euro).

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Jest jedyną polską instytucją będącą członkiem Europejskiej Komisji Przemysłu Chemicznego CEFIC.