Polski przemysł chemiczny AD 2007

Polski przemysł chemiczny… Polska Izba Przemysłu Chemicznego podsumowała aktualny stan rodzimego rynku chemii. W opublikowanym przez nią raporcie wiele miejsca poświęcono branży tworzyw sztucznych, która była kołem napędowym całego przemysłu chemicznego. Przedstawiamy główne założenia Raportu za 2007 r.

Jak podaje PIPC udział przemysłu chemicznego w produkcji przemysłowej w Polsce wynosi obecnie około 10 proc. To nie najlepszy wynik, bo oznacza o połowę niższy udział niż w krajach wysoko uprzemysłowionych. Taki stan rodzi swoje konsekwencje. Najważniejsze z nich to mniejszy niż 2 procentowy udział Polski w unijnym przemyśle chemicznym, wysoka dynamika importu, rosnące ujemne saldo obrotów z zagranicą, niekorzystna struktura eksportu oraz ponad połowę niższe zużycie chemikaliów na głowę mieszkańca. Pomimo tych mankamentów polski rynek chemiczny jest znaczącym podmiotem na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Unii Europejskiej.

Co więcej sektor chemiczny w Polsce ma szansę rozwijać się w dobrym tempie pozycję solidnego partnera handlowego na rynkach światowych. By do tego doszło konieczne są jednak kolejne inwestycje, a także szybkość wdrażania nowoczesnych technologii.

Sytuacja w polskim przemyśle chemicznym w ciągu ostatnich lat ulegała stopniowej poprawie. Sprzedaż chemikaliów wzrastała w ciągu ostatnich siedmiu lat średnio o 10 proc. rocznie. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego osiągnęła w 2007 roku 23,5 mld euro, co stanowiło około 11 proc. wartości sprzedaży całego przemysłu.

Analiza bilansu handlowego chemii wykazuje od lat, że największy deficyt występuje w farmaceutykach oraz tworzywach sztucznych jak również w specjalistycznych chemikaliach organicznych, co wynika w dużym stopniu z niewłaściwej struktury produkcji chemicznej w Polsce. Występuje również wyraźny deficyt w produkcji chemikaliów bazowych, co jest bezpośrednią przyczyną zbyt niskiej produkcji tworzyw sztucznych.

W ubiegłym roku polski przemysł chemiczny osiągnął wartość sprzedaży 88 699,8 mln zł, czyli o 9,3 proc. więcej niż w 2006 r. Co szczególnie ciekawe jednak odnotowano aż 18,6 proc. wzrost w sprzedaży produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy.

W porównaniu z rokiem 2006, w roku 2007 przemysł chemiczny ogółem osiągnął zdecydowanie wyższy wynik finansowy netto 5 930,4 mln zł, z czego na produkcję wyrobów chemicznych przypadło 3 897,0 mln zł - to jest o 35,5 proc. więcej niż przed rokiem, a na produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy 2033,4 mln zł. Tutaj wzrost był już o 47,1 proc. w porównaniu z wcześniejszym rokiem.

Czytaj więcej:
Analiza 398
Rynek 1097

Reportaże

Forum