Ponad 1 mld zł na wdrożenie innowacyjnych produktów

Ponad 1 mld zł na wdrożenie… 20 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków w dwóch konkursach nowej edycji "Badania na rynek" (w tym jeden dla średnich miast).

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na wdrożenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) będących efektem przeprowadzonych samodzielnie lub zleconych prac badawczo-rozwojowych. Nowością w tej edycji konkursu jest możliwość oparcia wdrożenia nowego produktu również na zakupionych (gotowych) wynikach prac B+R.

W puli dla MŚP jest 1,25 mld zł - 750 mln w konkursie ogólnym i 0,5 mld zł na inwestycje zlokalizowane w średnich miastach. Dzięki obniżonemu limitowi minimalnego wymaganego budżetu projektu (5 mln bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) i zwiększeniu liczby lokalizacji, dla których jest przeznaczony odrębny konkurs (ponad 800 lokalizacji), o wsparcie może ubiegać się więcej firm.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w wysokości nawet 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%. Koszt usług doradczych jest ograniczony do 500 tys. zł, a prac eksperymentalnych do 450 tys. zł. Środki można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal.

Efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu. Bardzo ważne jest jednak, aby w wyniku znaczącego ulepszenia produkt posiadał całkiem nowe cechy lub funkcje, których wcześniej nie miał. Jednocześnie muszą one wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych.

Pięciorundowy nabór wniosków zakończy się 5 grudnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie PARP

Źródło: PARP

Czytaj więcej:
Badania 189
Konkursy 155

Reportaże

Forum