Ponad 700 milionów zł korzyści z konsolidacji polskiej chemii w ramach Grupy Azoty

Ponad 700 milionów zł korzyści… Połączenie w Grupie Azoty potencjałów spółek z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych zakładów przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Prowadzony od 7 lat proces konsolidacji przyniósł oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł.

- Obserwacja globalnego rynku chemicznego i nawozowego pokazuje, że łączenie potencjałów i konsolidacja to jedyna droga, którą może podążać ten sektor przemysłu. Widać to po wartych dziesiątki miliardów dolarów fuzjach, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach. Współpraca w ramach Grupy Azoty także się opłaca. Daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej grupie jak i poszczególnym spółkom. Dobrze prosperujące zakłady to również zysk dla miast i społeczności, w których działają. Dzięki kooperacji i koordynacji działań jesteśmy silniejsi na kluczowym dla nas polskim rynku, a oszczędności rzędu setek milionów złotych pozwalają planować kolejne, wspólne inwestycje zgodnie z aktualną strategią Grupy – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Współdziałanie kluczowych spółek w Grupie Azoty w ramach procesu zakupowego pozwoliło w latach 2011 – 2017 (do IIIQ2017 roku) na osiągnięcie dodatkowych oszczędności na poziomie 465 mln złotych. Głównym ich źródłem były niższe ceny zakupu surowców strategicznych. Zwiększenie wolumenu gazu pozyskiwanego na warunkach rynkowych, centralizacja zaopatrzenia w ten surowiec oraz wykorzystanie efektu skali największe oszczędności przyniosło Grupie Azoty Puławy. Na puławskie zakłady przypada ponad 70% oszczędności wygenerowanych dzięki współdziałaniu w tym obszarze.

Synergie w produkcji i remontach pozwoliły na uzyskanie dodatkowych efektów finansowych w wysokości 170 mln złotych. Grupa Azoty ujednoliciła i dostosowała politykę remontową do najlepszych praktyk oraz poprawiła efektywność zarządzania dostawcami usług remontowych. Największymi beneficjantami wspomnianych działań były zakłady w Tarnowie i Policach. Obie spółki miały ponad 30% udział w oszczędnościach w tym obszarze.

Wspólne działania konsolidacyjne w obszarze logistyki, takie jak m.in. optymalizacja floty wagonów, zarządzanie flotą transportu bliskiego czy konsolidacja spółek bocznicowych pozwoliły na uzyskanie kolejnych dodatkowych 69 mln złotych na poziomie Grupy Kapitałowej. Tu niemal połowę korzyści przydało na zakłady w Tarnowie.

Działania podejmowane w ramach konsolidacji IT wspierały realizację projektów we wszystkich obszarach działalności Grupy, wpływając pozytywnie na efekty finansowe. Wdrożenie wspólnego środowiska informatycznego i aplikacyjnego oraz modernizacja infrastruktury IT pozwalająca na usprawnienie komunikacji i pracy zespołowej przyniosły 6 mln zł oszczędności. Ten obszar działalności ma znaczący potencjał do kolejnych oszczędności w przyszłości.

Postępująca konsolidacja doprowadziła także do znaczącego wzrostu wartości EBITDA oraz ustabilizowania poziomu generowanych marż. To czyni biznes Grupy Azoty bardziej przewidywalnym. Poprawa wyników Grupy zwiększyła łączny potencjał spółek z Grupy Azoty do pozyskania finansowania dłużnego. Nastąpiło również obniżenie kosztów finansowych.

- Równie ważne jak przywołane skutki finansowe konsolidacji jest to, że pozostanie Grupy Azoty w polskich rękach sprzyja inwestowaniu w inicjatywy narodowe, ogólnospołeczne oraz podnoszące konkurencyjność polskiej gospodarki. Niezależnie od projektów o zasięgu ogólnokrajowym, Grupa Azoty umożliwia też i promuje inicjatywy ważne dla poszczególnych miast, regionów i ich mieszkańców. Każdy z zakładów prowadzi i będzie w przyszłości prowadził działania z zakresu inwestycji, społecznej odpowiedzialności biznesu, sponsoringu sportu czy mecenatu kultury. Uznajemy to za nasz obowiązek i to się z pewnością nie zmieni – mówi dr Wojciech Wardacki.

Silna, skonsolidowana Grupa Azoty to także znaczące wsparcie dla rozwoju innowacyjności. Grupa Azoty w sposób ciągły poszukuje nowych rozwiązań, a współpraca pozwala na stworzenie bazy dla rozwoju działalności B+R+I w Polsce. Przykładem jest tu utworzenie i rozwój Centrów Badawczo-Rozwojowych w Tarnowie i Kędzierzynie oraz Centrum Kompetencji w Puławach.

Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Czytaj więcej:
Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8