Poprawa kondycji Grupy Ergis

Poprawa kondycji Grupy Ergis
Sprzedaż w czwartym kwartale ub.r. utrzymała się na poziomie 149,9 mln zł, była więc o 1,3% wyższa niż w roku poprzednim. Zysk operacyjny osiągnął wysokość 2,5 mln zł (wzrost o 3,2%), zaś zysk netto wyniósł 312 tys. zł, wobec straty w tym samym okresie rok wcześniej. Na wyniki operacyjne Grupy w IV kwartale wpływ miały ceny surowców, które zanotowały w tym okresie dość znaczący wzrost.

Narastająco po czterech kwartałach przychody przekroczyły 633,5 mln (czyli były o 1,8% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgnął 15,3 mln zł (czyli był o 4,5% niższy niż po czterech kwartałach 2011 roku), co jest odbiciem gorszego niż rok wcześniej drugiego kwartału. Zysk netto sięgnął 7,6 mln zł, wobec straty na poziomie -27 mln zł rok wcześniej.

- W czwartym kwartale koncentrowaliśmy się na dalszym rozwijaniu sprzedaży w tych sektorach naszej działalności, których dotyczyły sfinalizowane w 2012 roku inwestycje: linia do produkcji folii nano stretch uruchomiona w Oławie, linia do produkcji folii twardych przeniesiona z Berlina do Wąbrzeźna oraz nowa linia do laminacji opakowań w Nowym Sączu - mówi Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis-Eurofilms. - Jesteśmy zadowoleni z dynamiki sprzedaży w tych segmentach. Jednocześnie wyniki operacyjne w IV kwartale pozostały pod wpływem cen naszych kluczowych surowców, które w tym okresie rosły nawet o kilkanaście procent.brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska