Postępowanie anty-dumpingowe w sprawie tworzyw PET

Postępowanie anty-dumpingowe…
Unia Europejska rozpoczęła anty-dumpingowe dochodzenie w sprawie importów tworzywa PET z Pakistanu, Chin i Australii. Dochodzenie ma sprawdzić także materiały z Korei i Tajwanu.

Postępowanie dotyczy zażalenia wniesionego w kwietniu, w którym europejskie stowarzyszenie producentów branży tworzyw sztucznych APME zwraca uwagę, że ilości i poziomy cen importowanych surowców mają zgubny wpływ na wydajność przemysłu Unii Europejskiej.

Dochodzenie da odpowiedź na pytanie czy produkty z tych 3 krajów miały dumpingowe ceny i czy było to szkodliwe.

Stowarzyszenie APME, które reprezentuje ponad 80% produkcji Unii Europejskiej przyjęło decyzję o wszczęciu dochodzenia z radością.

Branża PET cierpi z powodu spadających cen w okresie zazwyczaj bardzo silnego popytu. Częściowo jest to spowodowane niskim poziomem popytu na Dalekim Wschodzie i większymi wysiłkami aby sprzedawać w Europie.

Bieżące postępowanie jest już kolejnym po przypadku dochodzenia anty-dumpingowego w Europie z 2000 roku. Wtedy to, na dużą liczbę krajów, w tym Indie, Indonezja, Korea, Malezja i Tajwan zostały nałożone kontyngenty na sprzedaż w Europie.