Powołano radę nadzorczą Grupy Azoty na X kadencję

Powołano radę nadzorczą Grupy… 5 lipca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty SA podjęło uchwałę w sprawie składu rady nadzorczej X kadencji. Członkami ośmioosobowej rady zostali: Przemysław Lis (przewodniczący), Maciej Baranowski, Robert Kapka, Tomasz Karusewicz, Artur Kucharski, Bartłomiej Litwińczuk, Zbigniew Paprocki oraz Roman Romaniszyn. Skład obecnej rady jest niemal identyczny ze zmodyfikowanym na początku roku składem rady nadzorczej IX kadencji, jedyną zmianą jest zastąpienie Tomasza Klikowicza przez Romana Romaniszyna.

Przemysław Lis jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1994 rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata, od 2004 roku partner zarządzający "Lis i Partnerzy". Specjalizuje się w prawie kontraktów (w szczególności w kontraktach gospodarczych i budowlanych), jest znawcą problematyki prawnej inwestycji budowlanych, prawa zamówień publicznych, prawa samorządowego, jak również szeroko pojętego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem sfery penalnej prawa gospodarczego. Jest uznanym na rynku specjalistą w dziedzinie zagadnień prawnych obrotu gospodarczego. Doradza największym spółkom przemysłu utylizacyjnego. Reprezentował Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego w negocjacjach z ARiMR i Ministrem Rolnictwa, jak również w toku kontaktów z Komisją Rolnictwa Sejmu RP. Od 22 grudnia ub.r. zasiada w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty SA, a od 1 lutego br. pełni funkcję jej przewodniczącego.

Maciej Baranowski jest ekonomistą, adiunktem na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kilkukrotnie wykładał na uczelniach w Turcji i Wielkiej Brytanii jako visiting lecturer. Obok kariery naukowej zajmuje się również doradztwem (wcześniej: DM Banku Śląskiego, Śląski Dom Maklerski SA, Tauron Polska Energia SA, Urząd Miasta Ruda Śląska, Narodowy Bank Polski, Katowicki Holding Węglowy SA, Bastion Capital, Deloitte Polska; obecnie: PDH Polska). Od 1 lutego br. w radzie nadzorczej Grupy Azoty.

Tomasz Karusewicz to ekonomista, tytuł mgr ekonomii uzyskał na Uniwersytecie Szczecińskim (kierunek: Zarządzanie przedsiębiorstwem). Jest również audytorem wewnętrznym. Karierę rozpoczynał w Wydziale Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Szczecina oraz jako audytor wewnętrzny. Następnie pracował m.in. w Nafcie Polskiej SA, Grupie Ciech, PZU i TVP. Od 1 lutego br. zasiada w radzie nadzorczej Grupy Azoty, od 15 kwietnia pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego.

Artur Kucharski zasiada w radzie nadzorczej od października 2011 r. (członek rady nadzorczej VIII i IX kadencji). Studiował w Moskiewskim Instytucie Energetycznym (Wydział Robotyki), University of Central London (Elektronika) praz na Politechnice Warszawskiej (Wydział Elektryczny). Ukończył także studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Pracował m.in. w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i PwC Polska, wykładał w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Był członkiem zarządu Kopex SA oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek Mostostal Zabrze Holding, Hydrapres, Globe Trade Centre. Obecnie jest członkiem rad nadzorczych Asseco Poland i Prime Car Management.

Bartłomiej Litwińczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz zdał egzamin adwokacki. Prowadzi własną kancelarię adwokacką. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, prawem spółek handlowych, prawem karnym, karnoskarbowym, cywilnym oraz administracyjnym. Od 1 lutego br. pełni funkcję członka rady nadzorczej Grupy Azoty.

Robert Kapka zasiada w radzie nadzorczej Grupy Azoty od czerwca 2013 r. (z wyboru pracowników). Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalność - lekka technologia chemiczna) oraz studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej (chemia i technologia polimerów). Karierę rozpoczynał w ZPZD WIMED, a od 1999 roku związany z Grupą Azoty SA. Od 2014 roku pełni funkcję dyrektora Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie w Segmencie Biznesowym Tworzyw.

Zbigniew Paprocki ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie (inżynieria środowiska) oraz menedżerskie studia podyplomowe typu MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Od 1994 roku związany z tarnowską częścią Grupy Azoty, gdzie pracował jako mistrz zmianowy, zastępca kierownika Wydziału Energetycznego, zastępca Głównego Inżyniera Koordynacji Produkcji; od 2012 roku pełni funkcję kierownika Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji w Departamencie Korporacyjnym Produkcji i Bezpieczeństwa. Od 2010 roku jest członkiem rady nadzorczej Grupy Azoty z wyboru pracowników (VIII i IX kadencja). Od 21 grudnia ub.r. jest także sekretarzem rady nadzorczej Grupy Azoty SA.

Roman Romaniszyn ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie (Elektrotechnika specjalność Elektroenergetyka), a także studia podyplomowe "Podstawy przedsiębiorczości" i "Audyting Energetyczny". Od 1996 roku zatrudniony w tarnowskich zakładach Grupy Azoty, początkowo jako samodzielny technolog w Zakładzie Elektrycznym, następnie jako zastępca kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki; od 2003 roku kierownik tegoż wydziału.

Czytaj więcej: