Powstała klasa chemiczna pod patronatem Ciech oraz Politechniki Rzeszowskiej

Powstała klasa chemiczna pod…

15 października br. w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie została uroczyście otwarta klasa chemiczna pod patronatem Politechniki Rzeszowskiej oraz Ciech Sarzyna, spółki wchodzącej w skład Grupy Ciech, jednego z liderów przemysłu chemicznego w Europie Środkowej. W uroczystości, oprócz przedstawicieli patronów, wzięli także udział reprezentanci władz lokalnych i uczniowie. Nowoczesna pracownia chemiczna, atrakcyjna tematyka oraz forma zajęć mają za zadanie rozwinąć pasję uczniów do nauk chemii, a w przyszłości - otworzyć im drzwi na wymarzone uczelnie i umożliwić znalezienie ciekawej pracy.

W ramach nowej klasy chemicznej, Ciech Sarzyna wyposaży pracownię chemiczną Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie, tworząc kreatywną przestrzeń do nauki dla dzieci i młodzieży. Firma zorganizuje także warsztaty wyjazdowe dla uczniów, zajęcia dodatkowe w dziedzinie chemii oraz kursy przygotowawcze do matury, realizowane we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Eksperci Ciech Sarzyna pojawią się dodatkowo na lekcjach chemii z ciekawymi wykładami. Spółka ufundowała również specjalną, roczną nagrodę finansową dla najlepszego ucznia. Natomiast dla absolwentów szkoły Ciech Sarzyna przygotowała wyjątkowy program praktyk i staży, a absolwenci klasy chemicznej będą mieli pierwszeństwo w zatrudnieniu w zakładach Grupy Ciech.

Myślimy o przyszłości, dlatego głównym celem tej inicjatywy jest rozwijanie pasji do nauki chemii wśród uczniów z Nowej Sarzyny, a w dalszej perspektywie - pozyskanie nowych, wykwalifikowanych pracowników dla Ciech Sarzyna. Mamy nadzieję, że nasze działania w kierunku popularyzacji nauk chemicznych poprzez atrakcyjny program edukacyjny przełożą się na efektywne odkrywanie młodych talentów w Nowej Sarzynie. Dodatkowo, nowa infrastruktura oraz atrakcyjna tematyka i forma zajęć wpłyną korzystnie na zaangażowanie uczniów w samodzielne zdobywanie wiedzy chemicznej - mówi Marcin Ślęzak, Członek Zarządu Ciech Sarzyna.

Utworzenie klasy chemicznej w Nowej Sarzynie jest częścią projektu Ciech pod nazwą „Łączy nas chemia”, który z kolei jest elementem szerszego programu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanego przez spółkę z podkarpackiej Nowej Sarzyny. Partnerami projektu są Politechnika Rzeszowska oraz Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. W ramach porozumienia Ciech Sarzyna stworzyła specjalną ofertę dla studentów Politechniki, zaś eksperci obu instytucji są aktywnie obecni w życiu lokalnej szkoły.

Politechnika Rzeszowska, w ramach patronatu nad klasą chemiczną w Nowej Sarzynie, zobowiązała się do przeprowadzenia przez pracowników Wydziału Chemicznego zajęć dla uczniów szkoły, zorganizowania dla nich dnia otwartego, a także zapewnienia im opieki merytorycznej przy tworzeniu planu zajęć oraz podczas konkursów i olimpiad.

w-nowej-sarzynie-powstala-klasa-chemiczna-pod-patronatem

Mimo intensywnego rozwoju swojej działalności biznesowej - m.in. postępującej ekspansji na nowe rynki zagraniczne (Australia, Kanada i inne), integracji operacyjnej z przejętym przez Grupę Ciech w lipcu br. hiszpańskim dostawcą środków ochrony roślin - Proplanem oraz konsekwentnym poszerzaniem swojego asortymentu w obszarze agro i żywic - Ciech Sarzyna zrealizowała w 2018 roku blisko 30 projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w swoim środowisku lokalnym. Spółka skoncentrowała się na czterech obszarach działalności - wsparciu rozwoju edukacji chemicznej i przedsięwzięć sportowych w regionie, współpracy z miastem Nowa Sarzyna i instytucjami publicznymi oraz popularyzacji postaw pro-środowiskowych.

Grupa Ciech zatrudnia na Podkarpaciu prawie 600 pracowników, przy czym w Ciech Sarzyna bezpośrednio pracuje ponad 400 osób. Co roku Spółka odprowadza do budżetów lokalnych jednostek samorządu terytorialnego kilkadziesiąt milionów złotych (m.in. z tytułu podatków od nieruchomości czy podatku dochodowego od osób fizycznych). Ciech Sarzyna znacząco wpływa również na wyniki finansowe kilkudziesięciu lokalnych firm, z którymi współpracuje, generując obroty przekraczające rocznie około 500 mln zł.

Źródło: Grupa Ciech


Czytaj więcej:

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska