Prezes BASF: globalna produkcja chemiczna wzrośnie o 2,4 proc.


Firma BASF wyznaczyła sobie także długoterminowe cele finansowe. Co roku w ciągu kolejnych pięciu lat Grupa zamierza uzyskać marżę EBITDA na poziomie 18 proc. Nawet w trudnych warunkach spółka oczekuje, że zrealizuje marżę EBITDA na poziomie przekraczającym 14 procent. Cel ten oparto na następujących założeniach długoterminowych: niezmienionym portfelu, cenie ropy (z Morza Północnego) w wysokości 100 dolarów za baryłkę oraz kursie wymiany wynoszącym 1,40 do 1,50 dolara za euro. W tym samym okresie BASF zamierza zaksięgować średni wzrost wolumenu o dwa punkty procentowe powyżej poziomu notowanego na odpowiednim rynku chemicznym.

Dyrektor Finansowy BASF, dr Kurt Bock, mówił o programie odkupywania akcji spółki. W pierwszej połowie 2008 r. BASF odkupiła akcje za 1,1 mld euro i tym samym zakończyła program wykupu akcji wynoszący 3 mld euro. - W czerwcu zdecydowaliśmy, że będziemy dalej odkupywać akcje za ogółem 3 mld euro. Program ten został uruchomiony już w lipcu, a jego koniec zaplanowano na połowę 2010 r. - powiedział Bock. Celem wykupu akcji jest dalsza optymalizacja struktury bilansowej BASF oraz zwiększenie zysków na akcję. Dlatego też wszystkie odkupywane akcje są anulowane, a kapitał zakładowy BASF jest odpowiednio pomniejszany.

W tej chwili BASF osiąga wyższe przychody ze sprzedaży we wszystkich segmentach, w których prowadzi swoją działalność. W segmencie chemikaliów BASF zwiększył przychody ze sprzedaży o 18 proc. dzięki wyższym wolumenom i cenom. Z kolei sprzedaż w segmencie tworzyw sztucznych wzrosła w drugim kwartale o 4 proc. za sprawą wyższych wolumenów i cen. Do wspomnianych wyższych wolumenów szczególnie przyczynił się dział poliuretanów.

Wzrost przychodów ze sprzedaży zanotowano również we wszystkich regionach, w których obecny jest BASF. Jedynie w Ameryce Północnej zauważono pogarszanie się wyników w wartościach wyrażonych w euro.

W pierwszej połowie 2008 r. sprzedaż według lokalizacji spółek w Europie wzrosła o 15 proc. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się o ponad 600 mln euro, do 3,7 mld euro. Segment ropy i gazu zanotował wyższe przychody ze sprzedaży i zyski głównie w wyniku wzrostu cen ropy. Dzięki korzystnym warunkom rynkowym dobrze rozwijała się działalność w ramach segmentu rozwiązań rolniczych, w tym w szczególności zbożowych środków grzybobójczych. Zyski spały w segmencie chemikaliów głównie w wyniku niższych marż w obszarze Cracker Products.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska


Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże