Problem deformacji wyprasek

Należy to uwzględnić już w fazie projektowania wypraski i formy. Istotne znaczenie ma też położenie wlewu doprowadzającego. Potencjalnymi przyczynami deformacji mogą być każde zmiany kierunku przepływu oraz sposób łączenia strumieni tworzywa.

W tym miejscu warto zapoznać się z takim aspektem jak technologiczne możliwości przeciwdziałania deformacjom wyprasek. Oto bowiem, dopiero przy założeniu, że wypraska, wlew, konstrukcja formy zostały właściwie zaprojektowane, można podczas przetwarzania tworzyw nie wzmocnionych wpływać na deformację wypraski przez zastosowanie odpowiedniego ciśnienia docisku i temperatury formy. Codzienną praktyką stało się stosowanie wielu obwodów regulacji temperatury mających na celu optymalizację odbioru ciepła. Przy tworzywach wzmocnionych oprócz regulacji prędkości wtrysku można ewentualnie obniżać temperaturę formy. Daje to jednakże niewielkie efekty. Samymi parametrami wtrysku nie można dostatecznie skorygować ewentualnych błędów poczynionych w fazie projektowania wypraski czy też samej formy.

Przy przetwarzaniu tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym najważniejszym stadium jest faza napełniania gniazda formy. Przebieg czoła strumienia w formie pozwala na ustalenie sposobu ukierunkowania włókien. Dysponując danymi (diagramami) dla określania skurczu, charakterystycznego dla danego tworzywa wzmocnionego, można w wielu przypadkach redukować deformacje poprzez zmiany przebiegu czoła strumienia dzięki wprowadzaniu np. przepływu pomocniczego lub zastosowaniu tzw. hamulców przepływu.

Ten sposób postępowania wymaga jednak dużego doświadczenia a przeprowadzone obserwacje ułatwiają konstruowanie następnych wyprasek i form. Ww. metoda ma także swoje ograniczenia określone poprzez własności tworzyw i zależności fizyczne. Nie można np. tej metody stosować przy przetwarzaniu tworzyw amorficznych.

Może okazać się konieczne stosowanie specjalnych modyfikacji chemicznych albo kombinacji różnych komponentów wzmacniających, zmniejszających stopień deformacji. Ostatnią i najdroższą metodą może być konieczność zmiany konstrukcji formy. Jeśli ma się już doświadczenie z podobnymi wyrobami można wówczas zalecić stosowanie wymiennych wstawek w miejscach w których mogą wystąpić spodziewane zakłócenia.