Problem deformacji wyprasek

Problem deformacji wyprasek

Skłonność wyprasek do deformacji jest znacznie większa przy przetwórstwie tworzyw częściowo krystalicznych (POM, PA, PBT, i PET) niż przy wytwarzaniu wyprasek z tworzyw amorficznych. Ta cecha musi więc być brana pod uwagę już w fazie projektowania wypraski i formy. Tylko w nielicznych przypadkach wadę tą można skorygować w fazie przetwórstwa.

Analizując główne przyczyny deformacji trzeba napisać, że dla tworzyw częściowo krystalicznych występuje stosunkowo wysoki skurcz zależny od szeregu czynników. Przy tworzywach nie wzmocnionych zależy on w dużej mierze od grubości ścian wypraski i temperatury powierzchni formy.

Tworzywa, w których wypełniaczem są włókna szklane, dzięki ich ukierunkowaniu zachowują się podczas skurczu zupełnie inaczej. Główną przyczyną zjawiska deformacji jest w tym przypadku różnica w ukierunkowaniu włókien wzdłuż i w poprzek do kierunku przepływu. Dla porównania grubość ściany ma tutaj mało istotny wpływ. Tak więc można stwierdzić, iż głównymi przyczynami deformacji wyprasek są zróżnicowanie grubości ścian, położenie wlewu doprowadzającego oraz zakłócenia i zmiany kierunku przepływu. Wpływ tak wielu różnych przyczyn spowoduje, że ta sama wypraska będzie się zupełnie inaczej zachowywała w zależności od tego czy zastosujemy tworzywo wzmocnione czy nie wzmocnione.

Jeśli chodzi o konstrukcyjne metody zapobiegania deformacjom wyprasek , to części z tworzyw nie wzmocnionych wymagają możliwie równomiernej grubości ścian. Już w fazie konstruowania należy unikać ewentualnego spiętrzenia masy tworzywa. Dla zmniejszenia zróżnicowania skurczu można zastosować wtrysk wielopunktowy, który pozwala uzyskać mniejsze spadki i różnice ciśnienia.

Temperatura formy musi być tak regulowana aby zapewnione było równomierne odprowadzanie ciepła ze wszystkich fragmentów wypraski. Przy stosowaniu tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym obok stałej grubości ściany ważnym czynnikiem jest także symetria wypraski.

Budowa asymetryczna zakłóca przepływ tworzywa a orientacja włókien powoduje deformację wypraski. Dla wyrównania asymetrii można stosować odpowiednie wybrania w części, którą chcemy uzyskać.