Proekologiczne inwestycje Orlenu

Proekologiczne inwestycje…

Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, przekształci się w biorafinerię. W zakładzie w Trzebini wmurowano kamień węgielny pod budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Spółka podpisała też umowę na zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w Jedliczu.

Glikol propylenowy, który będzie wytwarzany w rafinerii Trzebinia, to produkt często stosowany do produkcji m.in. środków czystości, dezodorantów w sztyfcie, past do zębów, płynów hamulcowych czy odmrażaczy do samolotów. Koszty inwestycji, którą zrealizuje konsorcjum składające się z dwóch polskich firm, wyniosą około 400 mln zł.

Budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą dodatkową zakończy się w 2021 roku. Wykonawcami inwestycji w Trzebini, która zostanie zrealizowana w systemie "pod klucz", są polskie firmy: Technik Polska i Biproraf. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, a druga w Europie. 

- Zdolności wytwórcze instalacji wyniosą 30 tys. ton rocznie, co oznacza, że produkcja glikolu propylenowego w trzebińskiej rafinerii pokryje aż w 75% krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. To strategiczna dla naszej spółki inwestycja, ponieważ dzięki niej staniemy się pierwszym producentem ekologicznego glikolu w Polsce - podkreślił Jarosław Wróbel, prezes zarządu Orlen Południe.

Produkcja ekologicznego glikolu propylenowego umożliwi wykorzystanie wytwarzanej w Trzebini gliceryny, którą otrzymuje się w produkcji biodiesla, głównie z oleju rzepakowego. Na inwestycji ma skorzystać nie tylko Orlen Południe. Po jej zrealizowaniu współpracę ze spółką będą mogli rozpocząć również inni krajowi producenci biodiesla dostarczający glicerynę, a także odbiorcy ekologicznego glikolu.

Spółka przygotowuje się również do budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji w rafinerii Jedlicze. Podpisana z firmą Clariant Produkte umowa zakłada zakup licencji i projektu bazowego. Inwestycja ma ułatwić realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego, który zakłada osiągnięcie 8,5% udziału paliw odnawialnych i biokomponentów w paliwach ciekłych w 2020 r.

Wydajność instalacji planowanej w jedlickiej rafinerii wynosi 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Ma być on produkowany z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy, pozyskiwanych od rolników, co ma pozwolić na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo - wschodniej Polski.

Spółka rozważa, by w skład kompleksu wchodziła nie tylko instalacja do produkcji bioetanolu drugiej generacji, ale też biogazownia i elektrociepłownia opalana biogazem oraz ligniną.

Zdjęcie: PKN Orlen


Czytaj więcej:
Paliwa 58
Ekologia 561

brak
 

ORLEN Południe S.A. to jedna z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. Działalność biznesowa ORLEN Południe S.A. koncentruje się na głównych segmentach produktowych zw. z produkcją i sprze

Polska

Reportaże

Forum