Prognozy światowego rynku polimerów medycznych

Prognozy światowego rynku…
Nowy raport wydany przez Transparency Market Research (TMR Research) określa najważniejsze trendy na światowym rynku polimerów medycznych.

Zawarte w nim wnioski pozwalają na stwierdzenie, że globalny i ciągły wzrost popytu na urządzenia farmaceutyczne jest głównym czynnikiem napędzającym rynek polimerów medycznych. Wynika to z faktu, iż rozwój leczenia coraz bardziej powszechnych zaburzeń układu krążenia, jak również infekcji i innych chorób, jest i będzie wspierany przez rozwój przemysłu urządzeń farmaceutycznych, co przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na polimery medyczne. Również podatność starzejących się społeczeństw na choroby przewlekłe, będzie napędzać wzrost tego rynku. Raport podkreśla, że 30% osób w wieku powyżej 65 lat w Stanach Zjednoczonych wymaga stałej, kompleksowej opieki medycznej.

Jednakże wahania cen surowców petrochemicznych opartych na niestabilnych cenach ropy naftowej mogą utrudniać rozwój rynku. Rygorystyczne obostrzenia dotyczące specyfikacji wprowadzanych do obrotu produktów, narzucane przez WHO, REACH czy FDA mogą również hamować wzrost rynku.

Z perspektywy regionalnej, raport wskazuje, iż oczekuje się zwiększenia udziału Ameryki Północnej w rynku światowym. Wynika to z ugruntowanego i stabilnego przemysłu medycznego i farmaceutycznego w USA. Wskaźniki te będą ulegać dalszym wzrostom w wyniku rosnących kosztów leczenia, coraz większej wiedzy społecznej na temat zdrowia oraz popularności i propagowania zdrowego trybu życia społeczeństwa amerykańskiego.

Dla odmiany, europejski rynek polimerów medycznych może zanotować spadek w najbliższej przyszłości, tracąc w stosunku do wzrastających rynków Azji i Pacyfiku, szczególnie w krajach takich jak: Indie, Chiny, Bangladesz, Pakistan i Indonezja. Rosnąca liczba ludności w tym regionie jak również olbrzymie i ciągle niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki medycznej mogą doprowadzić do nawet dwucyfrowego wzrostu poszczególnych rynków azjatyckich.
Reportaże

Forum

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2019-09-04

Bercik88

Program do ewidencji i napraw form wtryskowych 2019-09-02

Tipen1

Wytłaczarka HDPE, przegrzewa. 2019-07-25

Yellow

Problem z plastyfikacją PS 2019-07-14

Yellow

Docisk agregatu w maszynach hydraulicznych Engel. 2019-06-28