Program INNOCHEM z pozytywną rekomendacją NCBiR

Program INNOCHEM z pozytywną rekomendacją NCBiR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie zaopiniowało studium wykonalności programu sektorowego INNOCHEM zainicjowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. To oznacza, że będzie można podjąć prace nad uruchomieniem pierwszego w polskiej historii programu związanego z dofinansowaniem innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym.

– INNOCHEM jest szansą na wzrost konkurencyjności przemysłu chemicznego w Polsce – powiedział dr Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. – To pierwsze tak potężne wsparcie innowacyjności polskiego przemysłu.

INNOCHEM obejmie projekty o charakterze innowacyjnym skierowane m.in. na rzecz wytwarzania podstawowych produktów przemysłu chemicznego (np. produktów rafinacji ropy naftowej, dodatków do paliw i olejów mineralnych, nawozów, wielkotonażowych tworzyw polimerowych, produktów specjalistycznych). Zgodnie z założeniami programu pierwszy raz w historii polskiego przemysłu działania badawczo-rozwojowe będą wsparte w takiej skali.

– Suma dotacji dla sektora chemicznego może wynieść nawet kilkaset milionów złotych – mówi Beata Tylman z PwC, firmy doradczej, która pomagała Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego w przygotowaniu studium wykonalności.

Wysokość współfinansowania pojedynczego projektu może wynieść nawet do 50 proc. kosztów. Program INNOCHEM może mieć przełomowe znaczenie w zakresie innowacyjności w polskim sektorze chemicznym.

– Finałem naszych prac będzie uruchomienie programu, który ma szansę stać się milowym krokiem w zakresie innowacyjności w chemii i poszerzyć perspektywę w zakresie jej konkurencyjności - mówi Zieliński. - Pierwsze konkursy w ramach Programu mogą być uruchomione już pod koniec roku.

Program będzie mieć znaczenie dla całej polskiej gospodarki – w branży chemicznej zatrudnionych jest ponad 250 tys. pracowników, a 70 proc. produktów sektora trafia do innych działów gospodarki. Szacuje się, że jedno miejsce pracy w chemii generuje od dwóch do ośmiu miejsc pracy w innych branżach.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego rozpoczęła prace nad studium wykonalności dla programu INNOCHEM w 2014 roku. Studium zostało przyjęte przez NCBiR w grudniu ub.r. Projekty z programu sektorowego INNOCHEM będą finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Programy sektorowe nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.