Program Plant Manager od Ecoflow Solutions

Program Plant Manager od Ecoflow…
Firma Ecoflow Solutions for Plastics wprowadza na rynek program Plant Manager. To innowacyjny system wspomagania decyzyjności dla kadry zarządzającej zakładu produkcyjnego.

Premiera systemu Plant Manager będzie miała miejsce na targach Plastpol w Kielcach w terminie 29 maja – 1 czerwca.

System został w całości opracowany na bazie rdzenia programowego Proficy firmy GE Intelligent Platform. Powstał za sprawą polskich inżynierów na podstawie wieloletnich doświadczeń z wydziału produkcji metodą wtryskową. Umożliwia monitorowanie dowolnie wybranych parametrów procesu technologicznego, automatyczną ocenę jakości procesu, alarmowanie przekroczeń zadanych nastaw, rejestrację wydajności procesu i postępu realizacji planów produkcyjnych, raportowanie i powiadamianie, a nawet sterowanie urządzeniami zewnętrznymi z centrum dowodzenia. System ma strukturę modułową, więc wdrożenie jest w każdym przypadku indywidualne, na miarę potrzeb.

System składa się z kilku modułów. Do głównych zaliczamy takie moduły jak:

Produkcja - fundament systemu, który pozwala na monitorowanie zakładu w czasie rzeczywistym. Moduł umożliwia rejestrację wyrobów i przypisanie do obowiązującej technologii, analizę procesu, analizę zmian parametrów w czasie, a także co najważniejsze automatyczną ocenę według zadanych kryteriów.

Plant Manager


Planowanie - powiązanie technologii w sensie wydajności i krotności formy ze zleceniem produkcyjnym umożliwia stworzenie planu produkcyjnego. Zlecenia produkcyjne można zaimportować z dowolnego systemu ERP. Moduł planowania Proficy Scheduler należy do najbardziej zaawansowanych systemów planowania na świecie.

Plant Manager


Jakość - głównym i najważniejszym zadaniem modułu jest przedstawienie informacji dotyczącej aktualnego współczynnika brakowości i przyczyn niezgodności. Moduł przedstawia zarówno brakowość zarejestrowaną automatycznie z procesu (PC-process control) na podstawie porównania technologii ze zmierzonymi wartościami procesu, a także brakowość w wyniku oceny kontroli jakości (QC-quality controller), przy czym QC może być podzielona na etapy kontroli np.: ocena wstępna przez operatora i ocena końcowa po montażu.

Plant Manager


Media - w procesach przemysłowych istotne znaczenie ma przepływ, ciśnienie oraz temperatura wody technologicznej, sprężonego powietrza, azotu itp., które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu całego procesu produkcyjnego. Dzięki rozmieszczeniu odpowiednich czujników w rozległym środowisku produkcyjnym, można uzyskiwać wyniki zmierzonych wartości procesowych bezpośrednio w centrum dowodzenia. W przypadku powstania nieprawidłowych wartości jest możliwość automatycznego powiadamiania poprzez e-mail lub sms.

Tworzywo - moduł dzięki połączeniu z czujnikami temperatury i poziomu zużycia tworzywa w stacjach suszenia pozwala na monitorowanie prawidłowości temperatury oraz czasu suszenia dla wybranego tworzywa oraz jego poziom wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Personel – rejestracja personelu z podziałem na zmiany produkcyjne i przyporządkowaniem do kart RFID.

Raporty – generowanie dowolnych raportów, analiz do formatu PDF; w tym raport OEE.

Czytaj więcej: Oprogramowanie 289