Projekt "Life ABSolutely Circular": nadchodzi ABrS

Projekt "Life ABSolutely Circular":…

Indaver, firma działająca w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami oraz INEOS Styrolution, globalny dostawca styrenów, ogłosiły wczoraj rozpoczęcie produkcji "ABrS", czyli kopolimeru akrylonitrylo-butadienowo-styrenowego (ABS)z komponentem styrenowym opartym na surowcach pochodzących z recyklingu.

Celem projektu „Life ABSolutely Circular” jest zademonstrowanie ekologicznych i ekonomicznych korzyści płynących z zastosowania zaawansowanych technologii recyklingu tworzyw sztucznych na przykładzie produkcji ABS na bazie surowca pochodzącego z recyklingu. W ramach projektu planowane jest również zademonstrowanie skalowania rozwiązania - od skali laboratoryjnej poprzez instalację demonstracyjną do komercjalizacji.

Projekt jest finansowany z programu UE Life, jedynego instrumentu finansowego Unii Europejskiej poświęconego wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Głównym celem programu UE Life jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Program powstał w 1992 r. w celu finansowania projektów nie tylko w państwach członkowskich Unii, ale także w niektórych krajach kandydujących do członkostwa w UE i sąsiadujących z nią.

Pierwsze 10 kilogramów ABrS wyprodukowano w laboratorium INEOS Styrolution w Kolonii w Niemczech. Materiał został następnie przetworzony przez partnera INEOS Styrolution, firmę badawczą Neue Materialien Bayreuth GmbH. Wstępne testy materiału wykonane w laboratorium INEOS Styrolution w Kolonii w Niemczech nie wykazały żadnych wymiernych różnic w stosunku do materiału rodzimego.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy produkcja ABrS oznacza zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych nawet o 30% w porównaniu z produkcją oryginalnego ABS.

- Wytworzenie pierwszej partii ABrS w skali laboratoryjnej jest udanym potwierdzeniem koncepcji. Wraz z budową zakładu recyklingu polistyrenu i uruchomieniem mini-fabryki ABrS w Antwerpii, będziemy mogli zrobić kolejny znaczący krok w kierunku produkcji ABS z surowców wtórnych na skalę komercyjną – mówi Petra Inghelbrecht, kierownik projektu badawczego ABSolutely Circular.

W styczniu bieżącego roku, INEOS Styrolution poinformował o planach budowy zakładu demonstracyjnego w swojej fabryce w Antwerpii w Belgii, w której będzie można przetestować produkcję ABS z surowców pochodzących z recyklingu.

JL