Przedstawiciel załogi w zarządzie Grupy Azoty

Przedstawiciel załogi w zarządzie Grupy Azoty
W dn. 23 lutego zakończyła się druga tura wyborów na członka zarządu X kadencji Grupy Azoty SA wybieranego przez pracowników. Decyzją załogi osobą reprezentującą stronę pracowniczą w zarządzie spółki został Artur Kopeć, na którego zagłosowało 51,01 proc. uprawnionych do głosowania pracowników.

Obradująca 26 lutego rada nadzorcza spółki stwierdziła ważność wyborów przeprowadzonych w dniach 27.01-11.02 oraz w dniach 13-23.02, uznając tym samym wybór Artura Kopcia jako kandydata na członka zarządu spółki X kadencji.

Artur Kopeć jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, a także studium menadżerskiego, organizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju i Training Partners oraz studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości, prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Krakowską Szkołę Biznesu. Z Grupą Azoty związany jest od 2003 roku. Od 17 lutego 2012 r. członek zarządu Grupy Azoty, odpowiadający za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8