Przejrzysta certyfikacja recyklatów

Przejrzysta certyfikacja recyklatów…

Deklaracje środowiskowe szturmem zdobywają świat, ponieważ konsumenci poszukują produktów o mniejszym wpływie na środowisko, co wypływa z ich obaw dotyczących zmian klimatycznych. Firmy z kolei starają się przejść od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym i w związku z tym wymagają wiarygodnej certyfikacji takich oświadczeń środowiskowych.

Kryzys związany z odpadami tworzyw sztucznych pokazał, że oświadczenia te, jeśli są przejrzyste i zrozumiałe, mają szczególne znaczenie dla produktów z tworzyw sztucznych. I właśnie owa przejrzystość sprawozdawczości w zakresie możliwości recyklingu i zawartości surowców wtórnych odgrywa tu kluczową rolę.

W związku z nadchodzącymi regulacjami unijnymi, które będą wymagać uporządkowanego i spójnego podejścia do oświadczeń o zawartości surowców wtórnych na rynku, należy zadbać o to, aby były one oparte na weryfikowalnych i namacalnych zasadach. Pozwoli to wyeliminować greenwashing oparty na pustych deklaracjach używanych wyłącznie jako narzędzie marketingowe, bez realnego zmniejszenia wpływu na środowisko.

Tu właśnie wkracza do gry RecyClass. Jest to kompleksowa inicjatywa międzybranżowa, która działa na rzecz zwiększenia możliwości recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych i ustanowienia zharmonizowanego podejścia do obliczania zawartości surowców wtórnych w Europie. RecyClass posiada gotowe rozwiązania do weryfikacji takich deklaracji. W ostatnim czasie wprowadziła certyfikację, która potwierdza rzeczywiste wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w półproduktach lub produktach końcowych.

- Pracując nad praktycznymi aspektami i metodologią oceny zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach wprowadzanych na rynek UE, decydenci powinni zwrócić się ku istniejącym już systemom, takim jak RecyClass - mówi Paolo Glerean, prezes RecyClass - Bazując na know-how całego łańcucha wartości i skupiając się na dobrze zdefiniowanym podejściu do obliczania zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu z wbudowanym systemem niezależnego audytu, RecyClass posiada wszystkie narzędzia, aby służyć jako ważny model oceny - dodaje.

Certyfikat pochodzenia Recyclass Recycled Plastics Traceability Certification gwarantuje możliwość weryfikacji i śledzenia materiału na każdym etapie łańcucha wartości, od producenta aż do konsumenta. W praktyce poświadcza pochodzenie, procesy recyklingu i ponowne włączenie materiału do produktu końcowego. W takim systemie prawa własności są przekazywane od jednego uczestnika łańcucha wartości do drugiego.

Praktyka ta jest zapewniona poprzez łańcuch dostaw (Chain of Custody) oraz standardy Recycled Plastics, na których opiera się certyfikacja. Chain of Custody gwarantuje identyfikowalność i pochodzenie odpadów. To z kolei oznacza, że certyfikacja musi być połączona z systemem, który weryfikuje ją w przejrzysty sposób. Przykładem takiego systemu jest EuCertPlast, w którym ocenie podlega nie tylko źródło pochodzenia odpadów, ale także cały proces recyklingu.

Stworzenie Recycled Plastics Traceability Certification było możliwe dzięki współpracy członków RecyClass, którzy reprezentują szerokie spektrum podmiotów z branży tworzyw sztucznych. Certyfikacja daje pewność co do stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. Dzięki systemowi oznakowania, certyfikacja pozwala na przekazywanie jasnych komunikatów przeznaczonych dla użytkowników końcowych, którzy mogą dokonywać świadomych wyborów dotyczących wpływu kupowanych produktów na środowisko. 

Emilia Tarlowska