Przełomowy układ linii do pakowania kwadratowych butelek

Szybkie i automatyczne przełączanie dzięki usprawnionemu, jednoliniowemu systemowi podajnika

- Oceniliśmy szereg różnorodnych dostępnych na rynku produktów, w wyniku czego ustaliliśmy, że nowy system podajnika firmy Sidel był jedynym rozwiązaniem, które pozwoliło na osiągnięcie kompaktowego układu linii. Ponadto dzięki jego konstrukcji udało się zagwarantować brak zatorów na etapie podajnika pakowarki - podkreśla Yasin. Nowe urządzenie do pakowania w folię termokurczliwą jest wyposażone w bardzo kompaktowy i niezawodny, jednoliniowy system podajnika 90°, który pozwala na obsługę przepływu produktów w ramach jednego toru - produkty trafiają z etykieciarki prosto do pakowarki, bez konieczności ich rozdzielania. Dzięki nowemu rozwiązaniu, soki i mrożone herbaty w butelkach trafiają prosto do urządzenia, które pakuje je w opakowania zbiorcze. 

Niezawodność tego innowacyjnego i wyjątkowego podajnika, pozwalającego na obsługę butelek o dowolnym kształcie i przekroju, gwarantuje sprawne działanie pakowarki. - W pierwszej kolejności urządzenie wybierające wyposażone w boczne uchwyty zapewnia dostarczanie odpowiedniej liczby produktów w każdym rzędzie, jednocześnie zapewniając niezbędną odległość pomiędzy poszczególnymi rzędami. Utworzone w ten sposób rzędy są następnie przenoszone na bieżąco pod kątem 90° za pomocą popychacza, który jest w stanie przekierować od trzech do pięciu butelek , w zależności od kierunku przepływu urządzenia do pakowania w folię termokurczliwą - mówi Valérie Cattenoz, prezentując wyjątkową konstrukcję rozwiązania. Zainstalowany system podajnika pozwala na obsługę nawet do 150 cykli na minutę, w zależności od dokładnej wielkości i kształtu produktów. - Częścią rozwiązania jest także moduł tac, podający pakiety tac oraz folii termokurczliwej - dodaje. 

Sprawdzone rozwiązanie w zakresie pakowania w folię termokurczliwą zapewnia także łatwy system przełączania, obsługiwany przez operatorów krok po kroku dzięki interfejsowi człowiek-maszyna. Większość regulacji jest przeprowadzana automatycznie, natomiast w przypadku regulacji dokonywanych ręcznie, operatorzy mogą polegać na cyfrowych licznikach LED. Takie rozwiązanie upraszcza i przyspiesza proces, a jednocześnie stanowi dodatkowe zabezpieczenie - maszyna pozostaje unieruchomiona, dopóki nie zostaną wprowadzone oczekiwane ustawienia. - Szczerze doceniamy prosty, uproszczony, jednoliniowy system podajnika, który pozwala na automatyczne przełączanie w ciągu zaledwie trzech minut, co pozwala na skrócenie czasu przełączania do co najwyżej 15 minut dla całej pakowarki, jeśli założymy konieczność przełączenia z pakowania wyłącznie w folię termokurczliwą na pakowanie z wykorzystaniem tac oraz folii - twierdzi Yasin. 

Linia Sidel

Lepsza ergonomia i kompaktowy układ gwarancją sukcesu 

W celu zaspokojenia potrzeby klienta w zakresie pakowania produktów z wykorzystaniem tac i folii termokurczliwej, firma Sidel zaprojektowała i opracowała możliwy do zdemontowania, ruchomy zasobnik tac, który może zostać odłączony od pakowarki do obsługi formatów, które nie są pakowane z ich użyciem. Takie rozwiązanie zapewnia lepszy obieg materiałów oraz płynność ruchu operatorów wokół linii. Zaproponowane rozwiązanie stanowi moduł opracowany zgodnie z zasadą „podłącz i korzystaj”, wyposażony w centralne złącze kablowe. W tradycyjnych rozwiązaniach, zasobnik tac jest zazwyczaj zlokalizowany pod podajnikiem produktów. Dzięki konfiguracji podajnika pod kątem 90°, górna część zasobnika jest otwarta i dostępna, co umożliwia bezproblemowe i ergonomiczne ręczne uzupełnianie tac w zasobniku. 

- Od chwili rozpoczęcia planowania projektu do jego realizacji, współpraca z firmą Sidel układała się doskonale. Wszelkie wyzwania, którym musieliśmy stawić wspólnie czoła, były rozwiązywane w profesjonalny i uporządkowany sposób. Najważniejszą korzyścią, jaką zapewnia nam rozwiązanie firmy Sidel jest oszczędność miejsca, która jest możliwa dzięki nowatorskiemu systemowi podajnika - podsumowuje Yasin, przedstawiając powody, ze względu na które projekt okazał się sukcesem. 

Sidel