Przemysł 4.0 i technologia PLM w chmurze

PLM w chmurze siłą napędową
56% badanych przedsiębiorstw korzysta z części usług PLM w chmurze. Również wśród pozostałych widać wysoką gotowość do wdrożenia tego typu rozwiązań. Wśród argumentów za wdrożeniem oprogramowania w środowisku chmury respondenci najczęściej wymieniali: niskie koszty (42%), szybkie wdrożenie (38%) i niską złożoność (34%). Początkowe obawy zmalały, ale powściągliwość niemieckich firm spowodowała 18-24 miesięczne opóźnienie w korzystaniu z rozwiązań PLM w chmurze - w porównaniu do amerykańskich przedsiębiorstw. Zostanie ono nadrobione, ale nie należy się spodziewać szybkiej rezygnacji z istniejącego oprogramowania PLM we własnym centrum obliczeniowym. IDC przewiduje, że w nadchodzących latach w wielu niemieckich firmach będzie realizowane mieszane, hybrydowe podejście do usług w chmurze i usług w modelu on-premise. Przy tym, 83% respondentów uważa za istotne, by w przyszłości dane PLM przechowywane w chmurze znajdowały się na terenie Niemiec.

Szybkie wdrożenie decyduje o przyszłości
Przedsiębiorstwa powinny nadal przyspieszyć swoje działania w zakresie Przemysłu 4.0. W ciągu najbliższych kilku lat rozstrzygnie się, kto będzie zwycięzcą, a kto przegranym transformacji cyfrowej. Istniejące silosy danych na przestrzeni procesu tworzenia wartości dodanej muszą zostać ostatecznie otwarte, aby umożliwić owocną współpracę i innowacje. Ujednolicona platforma toruje ku temu drogę. Ponadto, przedsiębiorstwa powinny sprawdzić, z których funkcjonalności PLM lepiej korzystać w chmurze, a które zapewnić on-premise.

PLM przekształca się w platformę innowacji produktu i wydajności
Jeśli platformy spełnią wymogi takie, jak: szybka współpraca; produkcja oparta na współpracy (zespołów inżynieryjnych, projektowych i produkcyjnych); holistyczne podejście do procesu produkcji; zintegrowane informacje jakościowe i serwisowe oraz szybsza reakcja na problemy jakościowe, to PLM przekształci się w platformę innowacji produktu. Będzie to miało wpływ na powodzenie innowacji w zakresie produktu, produkcji lub modelu biznesowego.

Inicjatywy w transformacji cyfrowej


Źródło: Dassault Systèmes