Przemysł 4.0 i technologia PLM w chmurze

Przemysł 4.0 i technologia…
Podczas forum 3DEXPERIENCE w Lipsku przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC) zatytułowanego "Następny etap transformacji cyfrowej w Niemczech: technologia PLM w chmurze kluczem do większej innowacyjności produktu i wydajności". Badanie zlecone przez Dassault Systèmes pokazuje, że rok 2017 był przełomowy w kontekście liczby wdrożeń technologii z zakresu Przemysłu 4.0 - w badaniu IDC z 2016 r., co szósta firma podawała, że wdraża tego typu inicjatywy, teraz deklaruje to już co druga firma.

Chodzi tu na przykład o większą integrację hali produkcyjnej, cyfrową ciągłość procesu tworzenia wartości dodanej lub nowe modele biznesowe oraz rozwój produktów Przemysłu 4.0. Według badania ten zwiększony poziom dojrzałości koncepcji Przemysłu 4.0 wynika z lepszej wymiany informacji - zarówno wewnątrz firmy, jak i z ekosystemem partnerów, dostawców i klientów. Pomimo to, 90 procent respondentów zgłasza, że nadal zbyt wiele czasu poświęca na uzgodnienia z poszczególnymi działami, odpowiedzialnymi za różne etapy procesu produkcyjnego. Dzięki wdrożeniu platform zarządzania cyklem życia produktu możliwe jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej, nawet jeśli pionierzy branży cyfrowej już wyprzedzili konkurencję. Według IDC "PLM w chmurze pełni przy tym rolę akceleratora innowacji w transformacji cyfrowej".

Realizacja projektów z zakresu Przemysłu 4.0 przebiega niezwykle szybko
Atmosfera przełomu pojawiła się, gdy widoczne stały się wielkie możliwości, jakie daje cyfryzacja, takie jak optymalizacja procesów i poprawa wydajności. Obecnie 86% respondentów zajmuje się Przemysłem 4.0. Przedsiębiorstwa dostrzegły, że technologie cyfrowe i dane nie tylko poprawiają ich wydajność operacyjną, ale również zwiększają innowacyjność całej organizacji. Podczas gdy w 2016 roku brakowało przykładów inicjatyw z zakresu Przemysłu 4.0, to w 2017 r. odnotowano trzykrotnie więcej wdrożonych tego typu projektów.

Cyfrowa ciągłość dla transformacji cyfrowej
W porównaniu z rokiem 2016 znacznie rozszerzono użycie platform PLM. W efekcie znacząco wzrosła liczba działów z dostępem do wspólnej platformy danych: projektowanie 41%; rozwój 51%; przygotowanie produkcji 40%; produkcja 35%; utrzymanie ruchu/serwis 34%; marketing 36%. Cyfrowa ciągłość procesu tworzenia wartości dodanej jest ważną przesłanką pomyślnego wdrożenia – tylko w taki sposób mogą być, na przykład, szybko przenoszone doświadczenia z produkcji do rozwoju produktu lub wymagania materiałowe przekazywane automatycznie do łańcucha dostaw. Tu swoje zastosowanie mają właśnie platformy zarządzania cyklem życia produktu. Zalety takiego rozwiązania mówią same za siebie: silosy danych zostają otwarte, wszystkie istotne dane zbiegają się w jednym miejscu, zespoły mogą współpracować między działami i równolegle w wielu lokalizacjach, a partnerzy zewnętrzni, dostawcy i klienci mogą być łatwo w ten proces włączeni. Za rozwojem platform przemawia również inny wynik, mianowicie 32 % respondentów uważa, że ich firma traci wysokość obrotów z powodu złej współpracy między działami.

Przemysł 4.0 DSPlatforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do
 

Platforma 3DEXPERIENCE, oprogramowanie do projektowania 3D, rozwiązania 3D Digital Mock Up i Product Lifecycle Management (PLM)

Polska