Przemysł chemiczny dostawcą innowacji dla kluczowych sektorów polskiej gospodarki

Przemysł chemiczny dostawcą innowacji dla kluczowych sektorów polskiej gospodarki
W dniach 25-26 stycznia firma BASF Polska wzięła udział w XXIII Sympozjum Naukowo-Technicznym "Chemia 2017" w Płocku. Konferencja zorganizowana przez magazyn "Chemia Przemysłowa" została zogniskowana wokół poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę i miejsce polskiej chemii w krajowej i europejskiej gospodarce.

W jednym z głównych paneli dyskusyjnych „W poszukiwaniu straconego (?) czasu... Polska chemia musi znaleźć swoje miejsce”, przedstawiciel firmy BASF Polska podkreślił, że przemysł chemiczny, jako dostawca rozwiązań do wszystkich niemal branż powinien być postrzegany jako kluczowy sektor stymulujący wzrost także w innych gałęziach gospodarki.

- Przemysł chemiczny ze względu na swą specyfikę odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla strategicznych sektorów polskiej gospodarki - powiedział Marek Jagieła, dyrektor działu sprzedaży chemii przemysłowej i działu rozwoju rynku w BASF Polska. - Na tym właśnie polega jego wyjątkowa rola. Jako dostawca materiałów, podsystemów i produktów dla takich branż jak motoryzacja, budownictwo, sektor rolniczy czy kosmetyczny - przemysł chemiczny powinien być traktowany jako segment silnie wspierający potencjał rozwojowy polskiej gospodarki.

Paneliści - wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego czy reprezentanci największych firm w branży chemicznej - dyskutowali także nad poziomem otwartości polskiego rynku na innowacyjne rozwiązania, które przemysł chemiczny jest gotów zaoferować, a które docelowo powinny przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności i umocnienie nie tylko polskiej chemii, ale także sektorów, które są bezpośrednimi odbiorcami oferowanych przez nią rozwiązań.

Dużym wyzwaniem polskiej gospodarki jest jednak wciąż potrzeba przewartościowania przewag konkurencyjnych polskiego przemysłu. Istotą innowacji jest nie tylko samo wynalezienie nowatorskiego rozwiązania, ale także zrozumienie jego przeznaczenia i potrzeby wdrożenia. Rynek w Polsce powinien traktować innowacje nie tylko jako nowatorskie rozwiązania, ale przede wszystkim jako sposoby przełamywania ograniczeń dla wzrostu gospodarczego oraz jako odpowiedzi na aktualne wyzwania - zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe czy społeczne. Ze względu na wszechstronność zastosowań produktów chemicznych, chemia jest tą dziedziną gospodarki, która może tu odegrać bardzo znaczącą rolę.

- Innowacje w chemii mają siłę tworzenia innowacji i stymulowania wzrostu w innych sektorach - powiedział Jagieła. - Nowoczesne rozwiązania oferowane przez przemysł chemiczny często nie są widoczne na pierwszy rzut oka, nie są namacalne, ale niosą ze sobą istotną wartość w procesach produkcyjnych strategicznych obszarów przemysłu. Pozwalają na zwiększenie ich efektywności, podniesienie wydajności. Produkcja chemiczna zajmuje istotną rolę ze względu na swe przeznaczenie, bez względu na to jak ją formalnie skategoryzujemy.

Chemia 2017


Konferencja Chemia 2017 od ponad 20 lat służy podkreśleniu potrzeby umacniania roli przemysłu chemicznego w polskiej i europejskiej gospodarce. Tegoroczna edycja okazała się rekordowa pod względem zainteresowania - odwiedziło ją ponad 350 przedstawicieli największych firm chemicznych i organizacji branżowych działających w polskim sektorze chemicznym. Wśród poruszanych tematów znalazły się także między innymi: ocena kondycji przemysłu europejskiego na tle gospodarki światowej, rola polityki surowcowej państwa dla rozwoju przemysłu chemicznego, efektywność energetyczna, inwestycje w przemyśle chemicznym i dywersyfikacja produktowa.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska