Przetwórcy tworzyw chcą usprawnić recykling

Przetwórcy tworzyw chcą usprawnić recykling
Podczas dorocznego spotkania władze stowarzyszenia przetwórców tworzyw sztucznych (EuPC), reprezentującego 50 tys. firm europejskich, przedstawiły długo oczekiwane wyniki testów dotyczących wpływu stosowania tworzyw degradowalnych lub podlegających fragmentacji na jakość procesu recyklingu.

Badania prowadzone przez niezależne instytucje rozpoczęto w 2012 roku, poddając próbom różne rodzaje materiałów degradowalnych używanych przez europejskich przetwórców do produkcji toreb. Celem badań było określenie wpływu tychże materiałów na obecne strumienie recyklingu oraz określenie związku miedzy uzyskiwanymi recyklatami a jakością wyprodukowanej z nich nowej folii polietylenowej.

Firmy dostarczyły do badań wszystkie dostępne na europejskim rynku rodzaje toreb wykonanych z tworzyw, a próby wykonywane w skali przemysłowej przeprowadzane były podczas ponad ośmiomiesięcznych testów. Wykorzystywano w nich odpady niezużyte, których zachowanie obserwowano w kilkunastu różnych sytuacjach, wykonując łącznie 3 740 pomiarów.

Niezależne laboratoria przeprowadziły testy mechaniczne wyprodukowanej folii, w których zbadano wytrzymałość, odporność na rozdarcia oraz przebicie.

Rezultaty badań EuPC podsumowuje w formie komunikatu:
"Dowody wskazują jasno, iż już 2 proc. materiałów podlegających oksydegradacji zawartych w strumieniu odpadów oddziałuje w sposób negatywny na jakość wyprodukowanej z recyklatów folii PE. To oznacza, że tworzywa oksydegradowalne posiadają negatywny wpływ na proces recyklingu tworzyw sztucznych, stanowiąc nawet niewielki odsetek sumy odpadów. Trwają wciąż badania nad wpływem innych biotworzyw na proces recyklingu, aby w pełni rozjaśnić sytuację. W każdym razie tworzywa oksydegradowalne, które nie posiadają żadnego pozytywnego wpływu środowiskowego znajdując się w strumieniu odpadów, powinny być w Europie zakazane.

Ponadto, dla efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w Europie jest wyjątkowo ważne, aby materiały biodegradowalne nie trafiały do strumienia odpadów z tworzyw sztucznych trafiających do recyklingu. Ich zbiórka powinna być oddzielona od zbiórki konwencjonalnych odpadów z tworzyw. Prawodawcy europejscy powinni usankcjonować takie rozwiązanie, a Zielona Księga w sprawie tworzyw sztucznych w środowisku powinna pomóc w podjęciu odpowiednich działań w tym kierunku".Wojciech Wojciech

Wysłany: 2013-09-19 17:05:41

Opisana sytuacja przypomina per analogia tą z filmu Fakty i akty (Wag the dog). Pomijam kwestię niezrozumienia zastosowania produktów biodegradowalnych, po wtóre traktowanie UE jako wspólnego, jednorodnego "organizmu", a wreszcie podane tu dane są danymi oczekiwanymi. Ich zlecenie miało wykazać co wykazało. Odwrócenie uwagi od istoty zagadnienia jakim jest nie radzenie sobie ze zbiórką odpadów z tworzyw na rzecz skupienia się na kwestii marginalnej przypomina słynną batalię o foliówki, które stanowią w różnych szacunkach ok 1% produkcji tworzyw, które to stanowią ok 3-5% światowego wydobycia ropy. Bicie piany, próba odwrócenia uwagi od najważniejszej kwestii jaką jest brak możliwości zebrania 100% odpadów stanowi książkowy przykład znalezienia tzw. "wroga". Tego złego. Żałosne.

Wojciech Wojciech
*.244.230.6

Wysłany: 2013-09-19 17:09:04

Czy naprawdę czyste są śmieciowe interesy? http://www.wykop.pl/ramka/1645037/recykling-w-rekach-mafii-bertold-kittel-odkryl-smieciowa-szara-strefe/