Przewodnik Ministerstwa Rozwoju dla eksporterów

Przewodnik Ministerstwa Rozwoju dla eksporterów
Ministerstwo Rozwoju przygotowało przewodnik po najważniejszych instrumentach wsparcia przeznaczonych dla polskich eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną.

Przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy już eksportują swoje produkty lub usługi i chcieliby rozwijać taką działalność, jak i ci, którzy dopiero planują wejść na zagraniczny rynek, mogą korzystać z różnych instrumentów wsparcia.

W opracowaniu można znaleźć szczegółowe informacje o krajowych i unijnych projektach, wraz z ich opisem, sposobem i warunkami uzyskania pomocy oraz wskazaniem instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie.

Broszura "Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców".