Puławy: 1,5 mln ton kaprolaktamu w 35 lat

Puławy: 1,5 mln ton kaprolaktamu w 35 lat
W Zakładach Azotowych Puławy wyprodukowano 1,5 milionową tonę kaprolaktamu. Wynik ten zbiegł się z jubileuszem 35-lecia Zakładu Kaprolaktamu. Pierwszy produkt uzyskano w listopadzie 1976 r.

Kolejne półmilionowe tony kaprolaktamu uzyskiwano w Puławach w pierwszej połowie 1995 r, w marcu 2003 i teraz w 201, a więc po 19, 27 i 35 latach produkcji. Zdolność projektową 50 tys. ton kaprolaktamu na rok uzyskano w 1995 r., w 2001 roku było to już 65,4 tys. ton, natomiast obecnie moce to 70 tys. ton.

W ciągu 35 lat eksploatacji wypracowano wiele własnych i oryginalnych rozwiązań, zastosowano nowe katalizatory, wprowadzono nowe układy technologiczne. Uzyskano wiele patentów. Obecnie firma posiada własne "know-how”, dopracowane i sprawdzone w takim zakresie, że może stanowić ofertę jako puławska technologia produkcji kaprolaktamu.

Do osiągnięcia obecnej zdolności produkcyjnej instalacji kaprolaktamu przyczyniły się wieloletnie działania, m.in. budowa nowej tlenowni, eliminacja zanieczyszczeń w kwasie siarkowym dla instalacji hydroksyloaminy, nowy kompresor powietrza do reaktora utleniania cykloheksanu, a także przeprowadzona w latach 2006 - 2009 modernizacja instalacji kwasu siarkowego i oleum, intensyfikacja modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu.

Puławy: 1,5 mln ton kaprolaktamu w 35 lat


- W wymiarze technicznym, po tak długim okresie działalności konieczna jest wymiana, rewitalizacja wielu urządzeń, aparatów, rurociągów – podkreśla Andrzej Kania, kierownik zakładu kaprolaktamu. - Taka praktyka ciągłego, rozłożonego w czasie usuwania „wąskich gardeł” dla uzyskania zwiększenia wydajności przyniosła rezultaty. Jednocześnie stale utrzymujemy reżim technologiczny dla jak najlepszego wykorzystania surowców i energii.

Wraz z upływem lat, które przynosiły sukcesywne zwiększanie ilości produkcyjnych zmieniała się również polityka sprzedaży kaprolaktamu.

- Warto przypomnieć, iż początkowo kaprolaktam sprzedawany był głównie w postaci ciekłej do odbiorcy krajowego oraz klientów zlokalizowanych na rynku europejskim. Na rynki azjatyckie nasz produkt dostarczany był wyłącznie poprzez współpracujące z nami firmy handlowe – przypomina Beata Pieńkowska, kierownik sekcji sprzedaży kaprolaktamu - Wprowadzenie nowej strategii sprzedaży kaprolaktamu, dzięki możliwości bezpośredniej komunikacji z klientami z Dalekiego Wschodu, naszej aktywności na arenie międzynarodowej oraz prezentacji naszej firmy zaowocowało nawiązaniem bezpośrednich relacji z ostatecznymi odbiorcami z Azji. Rynek azjatycki, a w szczególności Chiny, które są głównym i najbardziej dynamicznym motorem rozwoju, ze względu na znaczną przewagę popytu nad podażą, jest najbardziej interesującym regionem dla eksporterów kaprolaktamu na świecie. Intensywne działania handlowe podejmowane przez służby handlowe w ramach strategii dywersyfikacji rynkowej przyniosły w efekcie nawiązanie - oraz konsekwentny rozwój - relacji handlowych z partnerami z Chin, Tajwanu, Indii, Indonezji, Korei i Tajlandii.

- Jesteśmy dumni, iż pomimo relatywnie niskich zdolności produkcyjnych - 70 tys. ton z ok. 4,2 mln ton globalnych ilości - w porównaniu do konkurentów z zachodniej Europy, USA, Azji czy nawet Rosji, nasze płatki kaprolaktamu rozpoznawane są na całym świecie i posiadają ugruntowaną pozycję, dzięki wysokiej i stabilnej jakości produktu – podsumowuje Marek Kapłucha, członek zarządu firmy odpowiedzialny za handel i marketing.

Puławy mają 44 proc. udział w krajowych i 2 proc. światowych zdolności produkcyjnych.

Główne zastosowania kaprolaktamu to produkcja włókien konstrukcyjnych wykorzystywanych np. w przemyśle motoryzacyjnym oraz poliamidowych tekstyliów, takich jak odzież, wykładziny, dywany.