Pyrolyx zwiększy produkcję sadzy z opon

Pyrolyx zwiększy produkcję… 5 września br. Pyrolyx AG rozpocznie budowę zakładu recyklingu opon w Terre Haute w Stanach Zjednoczonych.

Realizacją inwestycji o całkowitej wartości 30 mln USD zajmie się Zeppelin Systems GmbH z Friedrichshafen, partner w zakresie budowy pod klucz instalacji Pyrolyx. Obie firmy ściśle współpracują ze sobą od prawie dziewięciu lat.

Nowa fabryka będzie drugim, należącym do Pyrolyx, zakładem wytwarzającym sadzę techniczną (recykled Carbon Black - rCB) z opon wycofanych z eksploatacji. Rozpocznie ona działalność w 2019 dając zatrudnienie 55 osobom. Pierwsza z wytwórni rCB zlokalizowana jest w Niemczech, w pobliżu Magdeburga.

Rocznie, w wyniku recyklingu 4 mln zużytych opon, nowoczesny zakład w Terre Haute będzie produkował około 12 900 ton sadzy, oleje popirolityczne oraz złom stalowy. Firma informuje, iż produkcja tej ilości sadzy z opon pozwoli na zmniejszenie ilości emitowanego CO2 o ok. 30 000 ton rocznie w porównaniu z tradycyjną metodą jej wytwarzania.

Sadza jest podstawowym materiałem dla wielu gałęzi przemysłu - wytwarzana z gazu ziemnego albo ropy naftowej - służy do produkcji barwników, opon, gumy i tworzyw sztucznych. To sprawia, że sadza jest ważnym towarem, na który stale rośnie popyt. Dziś stanowi ona 40 procent masy opon. Jako materiał wypełniający, sadza zwiększa odporność opon na ścieranie oraz zapewnia ochronę przed ciepłem i promieniowaniem UV.

Unia Europejska corocznie „produkuje” 3,2 mln ton zużytych opon, a Stany Zjednoczone nawet 4,4 mln ton. W Europie co najmniej 4% odpadów trafia na wysypiska śmieci, a 50% jest spalane w piecach w przemyśle cementowym.

Dzięki procesom odzyskiwania sadzy znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na nową ropę naftową i gaz ziemny. Producenci opon będą więc mniej zależni od paliw kopalnych i związanych z nimi wahań cen na rynkach. W rezultacie ceny sadzy, a tym samym koszty produkcji opon będą spadać.

- Budując drugi zakład Grupa Pyrolyx podkreśla swoje globalne plany ekspansji. Zwiększenie mocy produkcyjnych pozwoli Pyrolyxowi na zaspokojenie rosnącego popytu na odzyskaną sadzę. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy, podpisaliśmy długoterminowe umowy sprzedaży naszego produktu Pyrolyx rCB. W rezultacie możemy patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem - powiedział Niels Reader, Dyrektor Generalny Grupy Pyrolyx.

JL
Źródło: Pyrolyx AG