Radpol z 39 mln zł przychodów w I kw. br.

Radpol z 39 mln zł przychodów w I kw. br.
Grupa Radpol w I kwartale 2015 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 39,03 mln zł w porównaniu do 38,82 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wygenerowana EBITDA kształtowała się w pierwszych trzech miesiącach br. na poziomie 4,11 mln zł (wobec 5,45 mln zł rok wcześniej), zaś zysk netto 0,72 mln zł (wobec 1,70 mln zł w I kwartale 2014 r.). Na wyniki duży wpływ miał słabszy styczeń, natomiast w kolejnych miesiącach widać poprawę i wzrosty w porównaniu rok do roku zarówno pod względem sprzedaży, zysku netto, jak i EBITDA.

- Z początkiem roku mieliśmy do czynienia z kilkoma zdarzeniami, które zaważyły na wynikach za I kwartał - powiedział Daniel Dajewski, prezes zarządu Radpol SA. - Dotyczy to zwłaszcza spadku cen polietylenu w styczniu i lutym, który miał negatywny wpływ na uzyskiwane marże w największym segmencie wod-kan-gaz czy też zastoju w przetargach w energetyce. Jednak sytuacja z miesiąca na miesiąc ulegała poprawie i w samym tylko marcu zysk netto wyniósł już 1,57 mln zł, a EBITDA 2,7 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 52 proc. i 18 proc. w porównaniu do marca 2014 roku. Liczymy, że ten trend utrzyma się w kolejnych miesiącach. Dodam również, że zapowiadana wcześniej transformacja organizacji z modelu zakładowego na dywizyjny właśnie się odbywa i ma na celu zintensyfikowanie przychodów poprzez właściwe wykorzystanie efektów synergii i dotarcie do klientów z pełną ofertą. Te działania powinny przynieść spodziewane efekty w nadchodzących miesiącach.

Sprzedaż krajowa grupy Radpol w I kwartale br. wyniosła 35,37 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc. r/r. Najdynamiczniejsze zwiększenie obrotów odnotował w tym okresie segment ciepłowniczy (+54 proc. r/r) z wynikiem 6,11 mln zł. Wzrost sprzedaży (+5 proc. r/r) nastąpił również w największym segmencie systemów rurowych z PP i PE, w którym to Radpol osiągnął przychody o wartości 12,93 mln zł. Jest to m.in. efekt uruchomienia wszystkich linii produkcyjnych po zakończonej w ubiegłym roku modernizacji zakładu Rurgaz. Z kolei w najbardziej rentownym segmencie wyrobów termokurczliwych ze sprzedażą na poziomie 6,37 mln zł nastąpił wzrost marży brutto aż do poziomu 48 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 42 proc.

Od stycznia do marca br. eksport grupy Radpol wyniósł 3,66 mln zł. Głównymi produktami sprzedawanymi na rynkach zagranicznych w tym czasie były izolatory (1,71 mln zł), a także wyroby termokurczliwe (1,44 mln zł) oraz systemy rurowe (0,35 mln zł). Do najważniejszych rynków eksportowych grupy należały Estonia, Czechy, Finlandia, Dania. Do tych krajów w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 r. trafiło ponad 60 proc. całego eksportu.

W ramach dalszej konsolidacji grupy planowane jest prawne połączenie Finpol Rohr z Radpolem, co ma nastąpić pod koniec 2015 r. Co więcej w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy terenu w Warszawie, do końca roku produkcja Finpolu stopniowo zostanie przeniesiona do zakładu Radpolu w Kolonii Prawiedniki koło Lublina, gdzie już od zeszłego roku działa nowoczesny wydział preizolacji.

- W najbliższych miesiącach czeka nas pełna konsolidacja Finpolu z Radpolem - powiedział Dajewski. - Skupienie całej produkcji asortymentu rur i kształtek preizolowanych w jednym miejscu wpłynie korzystnie na rozwój oferty systemów ciepłowniczych. W naszym podlubelskim zakładzie w zeszłym roku zakończyliśmy realizację znaczących inwestycji, dzięki którym uruchomiliśmy tam nowoczesny wydział preizolacji. Dysponujemy też własnym, większym od warszawskiego terenem, który pozwala na swobodny rozwój produkcji. Dodatkowo połączenie spółek umożliwi ograniczenie kosztów, dalsze uproszczenie naszych struktur korporacyjnych i pogłębienie efektów synergii między zakładami.

Czytaj więcej: Wyniki finansowe 279 Rury 75

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska