Rafako wykonawcą dużej inwestycji ZAK-u

Rafako wykonawcą dużej inwestycji ZAK-u
W ubiegły piątek przedstawiciele ZAK-u oraz spółki Rafako podpisali umowę na realizację pierwszego etapu inwestycji pod nazwą "Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK SA". Szacowany koszt tej części realizacji wynosi 375 mln zł, a zadanie ma być sfinalizowane do końca 2016 roku.

- Elektrociepłownia w Kędzierzynie to ważna inwestycja dla spółki oraz całej Grupy Azoty - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes Grupy Azoty ZAK SA. - W ramach realizowanej Strategii Grupy Azoty na lata 2013–2020 spełniamy wymagania unijne oraz zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne. Technologia elektrociepłowni w Kędzierzynie oparta o BAT przyniesie efekt prośrodowiskowy oraz unowocześni park technologiczno-maszynowy w firmie. Optymalny wybór węgla jako paliwa, oparty o szczegółowe analizy istotnych uwarunkowań w otoczeniu Grupy Azoty ZAK SA dostarczy ciepło oraz energię na potrzeby produkcyjne Spółki oraz do części miejskich odbiorców, dodatkowo wesprze również realizowaną od wielu lat strategię zakupu polskiego surowca z krajowych kopalń.

W ramach umowy Rafako wybuduje turbozespół upustowo-kondensacyjnego (TUK) o mocy 25 MWe, kocioł parowy o wydajności 140 Mg/h, instalację odsiarczania spalin metodą półsuchą oraz budynek z nastawnią centralną DCS i częścią socjalną dla załogi. Generalny Wykonawca zrealizuje zadanie w formule "pod klucz".

- Jesteśmy dumni z powierzenia nam tej inwestycji, szczególnie, że polskiej firmie z tradycjami, zaufała inna duża, polska firma o ugruntowanej pozycji na świecie - powiedział Paweł Mortas, prezes zarządu Rafako Grupa PBG. - Ten projekt to duże wyzwanie, ale jesteśmy do niego doskonale przygotowani – w produkcji kotłów klasycznych nie mamy sobie równych. Warto dodać, że w zakresie ochrony środowiska będzie to inwestycja wręcz modelowa, która dowodzi, że blok opalany węglem również może być przyjazny dla otoczenia.

Konieczność budowy nowej elektrociepłowni w Kędzierzynie wynika ze zużycia technicznego eksploatowanych urządzeń i instalacji oraz z konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu wynikającej z wymogów dyrektywy IED.

Etap II inwestycji w ZAK-u planowany jest na lata 2017-2019. Nowa Elektrociepłownia będzie współpracować z istniejącą aż do całkowitego wyłączenia
i likwidacji istniejących kotłów, co nastąpi ok. 2019 roku.


Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Aktualizacja

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A