Raport Plastics Europe Polska: tworzywa chronią klimat

Raport Plastics Europe Polska:… Fundacja Plastics Europe Polska zaprezentowała raport o tworzywach sztucznych za rok 2007. W dokumencie podkreślono m.in. rolę jaką tworzywa odgrywają w ochronie klimatu. Ponadto wspomagają racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz gwarantują bezpieczniejsze życie. Prezentujemy pierwszą część raportu Plastics Europe.

Tworzywa sztuczne odgrywają znaczącą rolę w zrównoważonym rozwoju w wymiarze ochrony środowiska, społecznym oraz ekonomicznym. Trudno sobie wyobrazić współczesne życie bez tworzyw sztucznych. Zaspokajają one potrzeby społeczeństwa, umożliwiając przyjazną dla środowiska produkcję cennych wyrobów, takich jak opakowania ochronne, lekkie i bezpieczne elementy samochodów, czy telefonów, materiały izolacyjne w budownictwie, sprzęt medyczny, a także kluczowe komponenty w ta zastosowaniach jak kich produkcja energii odnawialnej czy ochrona w warunkach ekstremalnych.

Na przykład w motoryzacji 60 proc. z zastosowanych tworzyw sztucznych podnosi komfort użytkowania i bezpieczeństwo, zaś 40 proc. wykorzystuje się w celu zmniejszenia masy samochodu, dzięki czemu można znacznie obniżyć zużycie paliwa oraz emisję CO2. Mniejsza masa nowoczesnego samochodu, uzyskana dzięki zastosowaniu elementów z tworzyw sztucznych przekłada się na oszczędność ponad 500 litrów paliwa w okresie użytkowania samochodu.

W samolocie Airbus 380 zaawansowane technologicznie kompozyty z tworzyw sztucznych obniżają koszt podróży dzięki zmniejszeniu masy samolotu, a co za tym idzie - mniejszemu zużyciu paliwa.

Dzięki izolacjom z tworzyw sztucznych można utrzymywać ciepło (lub chłód) w budynkach. Ponieważ ok. 40 proc. zużycia energii pierwotnej na całym świecie przypada na budynki, optymalna izolacja stała się jednym z najważniejszych zadań, które umożliwią realizację celów konwencji z Kioto.

Rosnące wykorzystanie lekkich opakowań z tworzyw sztucznych sprzyja zarówno zmniejszeniu masy przewożonych towarów, jak i ograniczeniu ilości opakowanych towarów, które się marnują. Obie korzyści przekładają się na obniżenie emisji CO2. Dzięki tworzywom sztucznym wirniki turbin wiatrowych mogą pracować dłużej i bardziej wydajnie. Umożliwiają one także wzrost wydajności elementów paneli fotowoltaicznych.

Szacuje się, że gdyby nie było opakowań z tworzyw sztucznych, wówczas masa innych materiałów opakowaniowych wzrosłaby czterokrotnie, emisja gazów cieplarnianych - dwukrotnie, koszty 1,9 razy, zużycie energii - 1,5 razy, a ilość odpadów 1,6 razy. Wartości te zostały oszacowane na podstawie obecnej sytuacji. Jeżeli zgodnie z przewidywaniami wykorzystanie tworzyw sztucznych będzie w przyszłości rosło, efekt ten będzie się wzmacniał.

Czytaj więcej:
Analiza 291