Raport “Plastics - the Facts” dostępny w polskiej wersji

Raport “Plastics - the Facts”…

Pomimo nieprzewidywalnych warunków i okoliczności, w 2020 r. europejski przemysł tworzyw sztucznych szybko zaadaptował się do nowej sytuacji i kontynuował dostarczanie bezpiecznych rozwiązań dla społeczeństwa.

W konsekwencji kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19, europejski łańcuch wartości branży tworzyw sztucznych, w skład którego wchodzą producenci, przetwórcy, recyklerzy tworzyw sztucznych, a także producenci maszyn i urządzeń, odnotował zarówno spadki w produkcji, jak i w zapotrzebowaniu na swoje produkty.

Pomimo tego branża była w stanie utrzymać wysoki poziom zatrudnienia. Z zatrudnieniem niemal 1,5 mln osób w ponad 50 tys. firm, w większości MŚP, działających na terenie całej Europy, branża tworzyw jest kluczowa dla odbudowy europejskiej gospodarki.

Kondycję branży obrazuje publikacja Plastic Europe „Tworzywa – Fakty”, która jest dorocznym raportem zawierającym dane dotyczące m. in. produkcji, zużycia i odzysku tworzyw sztucznych.

Publikacja, która jest już dostępna w wersji polskiej, zawiera analizę danych dotyczących produkcji polimerów, przetwórstwa, zapotrzebowania i handlu, a także wstępne dane na temat zagospodarowania pokonsumenckich odpadów tworzyw w 2020 roku w Europie.

Dane przedstawione w raporcie zgromadzono dzięki współpracy Plastics Europe (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych) oraz EPRO (Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych).

Raport pobrać można ze strony Plastics Europe Polska: https://plasticseurope.org/pl/knowledge-hub/tworzywa-fakty-2021/

raport-pe
Źródło: Plastics Europe PolskaCzytaj więcej:
Analiza 393
Rynek 1087

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska