Raport Świat w 2030 roku - wyzwania dla branży tworzyw sztucznych

- Wśród licznych wyzwań, jakie nas czekają, na pierwszy plan wysuwa się problem zmiany klimatu. By mu przeciwdziałać politycy tworzą odpowiednie założenia prawne, ale ogromne znaczenie ma postawa przedsiębiorców, w których mocy jest przyspieszenie pewnych działań i podejmowanie działań na skalę globalną. Wielce budująca jest dla mnie postawa branży tworzyw sztucznych i jej inicjatywa w tym zakresie oraz fakt, że ma ona wsparcie osób z zarządów firm – komentuje dr Mike Childs z organizacji Friends of the Earth, który był jednym z panelistów, uczestniczących w tym wydarzeniu.

- Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w przełomowych czasach dla rozwoju naszego społeczeństwa i przemysłu, stojąc w obliczu znaczących globalnych wyzwań, takich jak ochrona klimatu i konieczność zwiększenia efektywności energetycznej. Stowarzyszenie PlasticsEurope zleciło przygotowanie tego raportu, aby pogłębić swoją wiedzę na temat przyszłości i w ten sposób zagwarantować, że nasza branża oraz nasze produkty wniosą konstruktywny wkład w pokonanie obecnych i przyszłych problemów. Raport nakreśla pozytywne perspektywy dla tworzyw sztucznych, a nowa inicjatywa świadczy o naszej gotowości do natychmiastowego podjęcia działań wychodzących naprzeciw powyższym wyzwaniom – dodaje z kolei Wilfried Haensel, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope.

Raport „Świat w 2030 r.”, będący efektem całorocznych badań, analizuje kluczowe tendencje, które najprawdopodobniej wpłyną na kształt społeczeństwa i naszego codziennego życia za 23 lata. Oto niektóre z jego tez:

Do 2030 r. będziemy świadkami gwałtownego postępu technologicznego. Wiele z tych zmian nastąpi za sprawą tworzyw sztucznych – analogicznie do obecnej sytuacji w informatyce i mobilnej telekomunikacji. Wraz z zacieśnianiem się więzi między ludźmi a nowoczesnymi technologiami, rosnąć będzie rola innowacyjnych tworzyw sztucznych w codziennym życiu każdego człowieka.


Wykonane z tworzyw sztucznych folie ochronne i systemy nawadniające umożliwią rolnikom uzyskiwanie w jednym roku wielokrotnych plonów, co będzie miało kluczową rolę dla zwiększenia produkcji żywności niezbędnej, by wyżywić populację świata liczącej 8 miliardów ludzi.

Społeczeństwo znacznie się zestarzeje - do 2030 r. miliard osób osiągnie wiek co najmniej 65 lat. Możemy spodziewać się zatem pojawienia się robotów, które będą pełnić rolę opiekunów osób starszych i wykonywać za nich powtarzalne czynności. Dzięki pracom naukowców z Japonii w przyszłości roboty wykonane z innowacyjnych tworzyw sztucznych staną się stałym elementem życia codziennego Europejczyków.

Czytaj więcej: Analiza 232