Raport Świat w 2030 roku - wyzwania dla branży tworzyw sztucznych

Raport Świat w 2030 roku -… Prezentujemy omówienie raportu „Świat w 2030 roku” opracowanego przez znanego futurologa Ray’a Hammond’a na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope.

W swoim raporcie Hammond próbuje odpowiedzieć na pytania, dotyczące m.in. tego jakim paliwem będziemy zasilać nasze samochody, jakie potencjalne korzyści wyniesiemy z rozkodowania kodu genetycznego, terapii genowych i badań nad komórkami macierzystymi. Prognozuje też, że w 2030 r. człowiek będzie mógł osiągać wiek 130 lat. Ponadto zastanawia się nad zagrożeniami związanymi z ograniczającymi się zasobami naturalnymi i zmianą klimatu. Sugeruje, że to przemysł tworzyw sztucznych ma podjąć działania, prowadzące do tego by sprostać zmianom klimatycznym.

W obliczu zagrożeń, wynikających z gwałtownie zmieniającego się klimatu, najlepsi naukowcy i inżynierowie firm zrzeszonych w stowarzyszeniu producentów tworzyw sztucznych - PlasticsEurope - wezmą udział w pracach specjalistycznych grup roboczych. Każda z grup sformułuje zalecenia, pozwalające branży przyczynić się do ochrony klimatu i ograniczenia emisji CO2. Informacja o tej inicjatywie zbiega się w czasie z publikacją raportu „Świat w 2030”, kreślącego wizję świata przyszłości.

Raport „Świat w 2030” oficjalnie zaprezentowano 21 listopada 2007 r. w Brukseli. Został on opracowany na zlecenie PlasticsEurope i szkicuje obraz przyszłości, w której tworzywa sztuczne odgrywają kluczową rolę w każdym aspekcie ludzkiego życia - w transporcie, komunikacji, ochronie zdrowia, w czasie wolnym. Z raportu wynika również, że tworzywa sztuczne będą mogły pomóc w efektywnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz w rozwiązywaniu problemu zmiany klimatu.

Z dokumentu wynika bowiem m.in. to, że gdyby połowę wszystkich budynków wyposażono w najwyższych standardów izolację z tworzyw sztucznych, wówczas Unii Europejskiej udałoby się zmniejszyć emisje CO2 w budynkach o 35 proc. (tj. o 340 milionów ton). W efekcie 27 państwom zrzeszonym w Unii udałoby się przekroczyć cele wyznaczone przez protokół z Kioto dla sektora budowlanego i osiągnąć blisko połowę ich wartości określonych przez UE na rok 2020.


Powyższy raport, którego autorem jest światowej sławy futurolog i powieściopisarz Ray Hammond, został zaprezentowany podczas spotkania na wysokim szczeblu w Brukseli. Raport, wspólnie z europejskimi politykami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, wiodącymi naukowcami i dziennikarzami, omówili najwyżsi rangą przedstawiciele branży tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej:
Analiza 291