Raport o tworzywach

Raport o tworzywach PlasticsEurope opublikował właśnie swój roczny raport dotyczący branży tworzyw sztucznych. Analizowany przez stowarzyszenie okres dotyczy 2008 r. Za 2009 r. całościowe dane są dopiero zbierane. Z raportu wynika, że kryzys ekonomiczny położył się dużym cieniem na branżę przetwórczą w Europie.

W 2008 r. światowa produkcja tworzyw spadła w wyniku kryzysu finansowego do poziomu 245 mln ton w porównaniu z 260 mln ton tworzyw produkowanych w 2007 r. Najgorszy dla przemysłu tworzywowego był trzeci i czwarty kwartał ubiegłego roku. Był on szczególnie trudny zwłaszcza dla wytwórców obsługujących rynki kapitałowe, natomiast nieco mniej uciążliwy dla producentów artykułów codziennego użytku.

W Europie wyprodukowano 60 mln ton tworzyw, co pozwoliło jej zachować pozycję regionu wiodącego, na który przypada około jedna czwarta ogólnoświatowej produkcji.

Przemysł tworzyw sztucznych, czyli producenci, przetwórcy i producenci maszyn – zatrudniali blisko 1,6 mln pracowników, a warto też dodać, że wielokrotnie wyższa liczba pracowała w branżach, dla których tworzywa sztuczne stanowią podstawę działalności. Producenci i przetwórcy tworzyw zapewnili wszystkim 27 krajom unijnym nadwyżkę handlową w wysokości ok. 13 mld euro, co pozwoliło wspólnocie zmniejszyć deficyt handlowy całego przemysłu, który wyniósł dzięki temu w 2008 r. 242 mld euro.

Zapotrzebowanie europejskich producentów tworzyw zmniejszyło się w 2008 r. o 7,5 proc. do poziomu 48,5 mln ton wykorzystywanych tworzyw.

Tymczasem produkcja odpadów wzrosła za to o niecałe 1 proc. Zarówno poziom recyklingu jak i odzysku energii stopniowo szedł w górę, przyczyniając się tym samym do wzrostu ogólnego wskaźnika odzysku tworzyw sztucznych do wartości 51,9 proc. przy jednoczesnym spadku ilości odpadów składowanych na wysypiskach do 48,7 proc. Tym samym więc różnica między tymi dwiema metodami postępowania z odpadami wzrosła do 2,6 proc. na korzyść recyklingu. Poziom recyklingu wzrósł w porównaniu z 2007 r. o 4,3 proc. Niestety jest to wartość niższa niż w latach ubiegłych, co odzwierciedla poważny wpływ kryzysu finansowego na cały sektor. Sam odzysk energii wzrósł o 3,6 proc. w porównaniu z 2007 r.

Jak podają eksperci PlasticsEurope siedem państw członkowskich UE wraz z Norwegią i Szwajcarią odzyskuje ponad 80 proc. zużytych przez siebie tworzyw. Kraje te stosują strategię zintegrowanego zarządzania zasobami, korzystając z szeregu dodatkowych rozwiązań przystosowanych do poszczególnych rodzajów odpadów, dzięki czemu osiągany efekt końcowy jest optymalny zarówno dla środowiska jak i gospodarki.

Czytaj więcej:
Rynek 929
Analiza 311