Recykling folii PVB

Dzięki zastosowaniu najnowszych dostępnych na rynku urządzeń do rozdrabniania, mielenia, sortowania oraz mycia folii z wykorzystaniem cieczy jonowych przewidują iż cena takich recyklatów PVB będzie o ponad 100% niższa a ich użyteczność (recyklat o zawartości zawartość szkła poniżej 1%) będzie mieć znacznie większy wachlarz zastosowań niż oferowane przez konkurencję bardziej zanieczyszczone produkty.

Wydawałoby się, że folia nawet z niewielką zawartością szkła może być zastosowana jako paliwo alternatywne. Jak się okazuje, folia PVB pomimo stosunkowo wysokiej kaloryczności jest niechętnie stosowana jako paliwo alternatywne ze względu na stosunkowo dużą zawartość szkła oraz słabe właściwości palne. Istnieją opracowane technologie wytwarzania paliwa alternatywnego z folii PVB np. w procesie krakingu termicznego, jednak bezwzględnym elementem pozwalającym na wykorzystanie takiej technologii jest usunięcie drobin i kawałków szkła z folii. Jeżeli jednak faktycznie znajdują się chętni "kupcy", którzy wykorzystają folię jako paliwo alternatywne, to nie są oni skłonni do oferowania zbyt wysokiej ceny za materiał. Chcąc się pozbyć "balastowego" odpadu, recykler ponosi więc koszty związane z utylizacją folii PVB, która wymaga z jego strony o wiele większego nakładu pieniężnego niż przerób - odsyłam do literatury w celu szerszego zapoznania się z tematem.

Obecnie dysponujemy zaawansowaną technologią pozyskiwania materiałów z recyklingu i metody te są cały czas dopracowywane. Ważnym jest aby to nasze tworzywo polimerowe stanowiło wartościowy surowiec wtórny, zdatny do wielokrotnej obróbki bez znaczącej utraty jakości.

Badania naukowców i projekty są właśnie odpowiedzią na potrzeby zarówno dostawców odpadów jak i firm używających w swoich procesach produkcji tworzywa PVB. Przed nimi jeszcze wiele pracy ale kto wie może niebawem nastąpi przełom w zagospodarowaniu właśnie folii PVB, z którą od dawien dawna nie można sobie poradzić w należyty sposób, aby przedsiębiorcy i przemysł dostali produkt do dalszych zastosowań?

Gospodarowanie odpadami ze szkła laminowanego jest problemem globalnym, nad którym intensywnie pracują naukowcy na całym świecie, próbując znaleźć skuteczną metodę separacji i odzysku folii PVB i drobin szkła z powstałych odpadów. Choć wiele badań przeprowadzonych zostało z powodzeniem, to nie są one jeszcze na tyle rozpowszechnione, aby wykorzystywane były na co dzień. 

Przykładowe rozwiązania

Jedna z polskich firm oferuje recyklingowany PVB od Shark Solutions A/S - najwyższej jakości surowiec do farb i tworzyw sztucznych. PVB jest nietoksyczną, nieżrącą żywicą o dobrych właściwościach powłokotwórczych, adhezji i elastyczności. Dodatkowo poprawia ona udarność. PVB Shark Solutions to surowiec recyklingowany, a co za tym idzie przyjazny dla środowiska, i korzystniejszy cenowo niż zwykły PVB.

Firma Shark Solutions A/S opracowała innowacyjną metodę oczyszczania PVB pozyskiwanego ze zużytych szyb samochodowych, uzyskując tym samym ekologiczny, odnawialny produkt. Obecnie Shark Solutions A/S posiada kilka fabryk produkujących recyklingowany PVB. Dzięki opatentowanej technologii resztki PVB nie trafiają na składowiska odpadów, co pozytywnie wpływa na środowisko. PVB firmy Shark Solutions A/S może być wykorzystywany jako spoiwo w układach wodnych i rozpuszczalnikowych. Dostępne są dwa produkty: SharkPowder i SharkDispersion. Do zastosowania w tworzywach polimerowych przeznaczony jest produkt SharkPellets. Może być on wykorzystany jako modyfikator udarności - zastosowanie 3-5% PVB SharkPellets poprawia elastyczność, nie zwiększając miękkości, co zdarza się w przypadku niektórych plastyfikatorów. 

ML